Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že včera byla v rámci jednání Poslanecké sněmovny ve druhém čtení projednána novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že včera byla v rámci jednání Poslanecké sněmovny ve druhém čtení projednána novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

 

Zde naleznete znění pozměňovacích návrhů novely zákona, které byly předloženy Výborem pro zdravotnictví a také poslankyní Janou Drastichovou. V rámci těchto pozměňovacích návrhů je mj. navrhováno:

 

  1. neintervenční studie by neměly být oproti původnímu návrhu zahrnuty do výčtu aktivit, které jsou považovány za reklamu na léčivé přípravky;
  2. namísto zákazu návštěv obchodních zástupců v ordinačních hodinách odborníka, se navrhuje povinnost neomezovat navštíveného odborníka v poskytování zdravotních služeb;
  3. odstranění návrhu zákazu poskytování slev a bonusů v souvislosti s hrazenými léčivý přípravky, toto omezení by tak mělo zůstat upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění;
  4. objektivní a vědecky podložené informace o možnostech léčby pacientskými sdruženími by neměly být považovány za reklamu;
  5. povinnosti pro reklamu určenou odborníkům by se neměly vztahovat na setkání pacientských sdružení a účast odborníků při nich.

 

V rámci pozměňovacích návrhů také byly navrženy změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v rámci kterých bylo navrženo vyjmutí Řecka ze zemí referenčního koše a dále změny příloh č. 2 a 3 tohoto zákona.

 

Vzhledem k tomu, že připravovaná novela zákona nebyla na závěr druhého čtení vrácena výboru k novému projednání, postupuje do třetího čtení.

 

O projednávání novely zákona ve třetím čtení Vás budeme obratem informovat.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

 

Libor Štajer