Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás krátce informovat o aktuálních výsledcích projednávání návrhu novely zákona o léčivech, který byl dnes (ve středu 14. prosince 2016) projednán na plénu Senátu. Návrh novely se pro připomenutí dotýká:

i.          adaptace nařízení ke klinickým hodnocením;

ii.          opatření souvisejících s reexporty léčivých přípravků umožňujících zejména jejich zákaz v případě nedostupnosti LP pro potřeby pacientů v ČR;

iii.          dalších dílčích úprav.

Plénum Senátu v pozdních večerních hodinách ve středu odhlasovalo, že návrh novely zákona bude vrácen Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem.

Mezi nejzásadnější Senátem přijatý pozměňovací návrh patří navrácení k mírnější formulaci povinnosti distributorů zajistit dostupnost LP pro potřeby českých pacientů, kdy oproti verzi postoupené z Poslanecké sněmovny Senát vyslovil nesouhlas s:

 a.                  úpravou povinnosti držitelů dodávat LP distributorům dle jejich tržního podílu a na plénu Senátu bylo zmiňováno nesouhlasné stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže;

b.                  dvoudenními lhůtami stanovenými distributorům k dodávkám LP do lékáren na základě jejich požadavku.

Tato úprava, se kterou plénum Senátu vyslovilo svůj nesouhlas, byla do návrhu novely vložena až v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně, a to na základě pozměňovacího návrhu pana poslance Běhounka.

Po vrácení návrhu do Poslanecké sněmovny může Poslanecké sněmovna Senát přehlasovat nadpoloviční většinou hlasů všech poslanců a může tímto způsobem přijmout své předchozí znění návrhu, tj. včetně pozměňovacího návrhu pana poslance Běhounka.

Vše budeme nadále intenzivně sledovat a obratem Vás nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

 

Libor Štajer