Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že 2. listopadu 2018 byl v rámci 20. schůze Poslanecké sněmovny projednán v prvním čtení návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že 2. listopadu 2018 byl v rámci 20. schůze Poslanecké sněmovny projednán v prvním čtení návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Návrh byl do Poslanecké sněmovny zařazen pod číslem tisku 302/0 a je dostupný ZDE.

Návrh novely zákona byl vypracován Ministerstvem zdravotnictví a přináší novinku v podobě doplnění v tzv. systému eReceptu, který má být provozován Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako technickým a věcným správcem (tedy již ne pouhým správcem centrálního úložiště). Součástí tohoto systému bude již existující centrální úložiště elektronických receptů a také tzv. lékový záznam pacienta (předmět novely).

Prostřednictvím lékového záznamu pacienta bude předepisujícím lékařům a farmaceutům nově umožněno nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta. V lékovém záznamu budou tedy uchovávány údaje o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétnímu pacientovi pocházející z centrálního úložiště elektronických receptů. Dále zde budou uchovávány identifikační údaje lékaře, který pacientovi předepsal léčivý přípravek (včetně údaje o příslušném poskytovateli zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař poskytuje zdravotní služby). V lékovém záznamu však nebudou chybět ani identifikační údaje farmaceuta (včetně údaje o poskytovateli lékárenské péče, v rámci jehož činnosti farmaceut poskytuje zdravotní služby), který pacientovi předepsaný léčivý přípravek vydal. Do lékového záznamy budou moci nahlížet jak lékaři a farmaceuti, tak i samotný pacient. Dle aktuální verze novely bude mít však pacient právo vyslovit nesouhlas s možností nahlížet na údaje obsažené v lékovém záznamu, a to s účinností pro všechny lékaře i farmaceuty.

Gestor novely, Ministerstvo zdravotnictví, si od jejího přijetí slibuje zejména zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb spočívající v předepisování a výdeji léčivých přípravků.

Návrh novely byl v rámci dnešního jednání Poslanecké sněmovny přidělen zdravotnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl přidělen také petičnímu výboru a výboru ústavněprávnímu. Tyto výbory mají nyní lhůtu 60 dnů na projednání návrhu. O dalším průběhu projednávání tohoto návrhu Vás budeme opět aktuálně informovat.

V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer