Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že, že dnes, tj. 15. 10. 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKLu.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že, že dnes, tj. 15. 10. 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti SÚKLu.

 i.               novela stanoví nové sazby za platby spojené s podáním žádosti o změnu registrace po 15. 10. 2013.

ii.               tyto sazby jsou následující:

Typ změny

Původní sazby

Nové sazby

RMS

IA

12 800

12 000

IB

13 900

25 000

II

100 000

100 000

CMS

IA

4 700

4 000

IB

4 700

10 000

II

50 000

50 000

Národní

IA

4 700

6 000

IB

6 700

15 000

II

70 000

70 000

iii.               spolu s uvedenými výšemi náhrad výdajů platí pro RMS, CMS i národní změny registrace nová metodika výpočtu celkové výše náhrady výdajů pro žádosti o změny registrace, které obsahují více registračních čísel a/nebo více změn, tj. především pro grouping a worksharing změn;

iv.               žádost o změnu označení na obalu nebo příbalové informace, která nesouvisí se souhrnem údajů o přípravku (národní, RMS i CMS), je pro žádosti podané od 15.10.2013 v novele náhradové vyhlášky přesunuta do stejné kategorie, jako jsou změny typu IA, tj. do R-008, R-025 a R-034.

Další informace o konkrétním výpočtu najdeme na stránkách SÚKLu pod odkazem: http://www.sukl.cz/leciva/novela-nahradove-vyhlasky-platby-za-zmeny-registraci nebo je vám velice rádi sdělíme. V tomto případě nás neváhejte kontaktovat.

S úctou

Libor Štajer