Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ČR dnes přijala novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a přehlasovala tak předchozí veto Senátu. Jedná se o sněmovní tisk č. 325/4, který Vám případně rádi zašleme či jej najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=325&ct1=4 Nyní bude schválený zákon doručen prezidentovi k podpisu. V případě, že jej prezident republiky podepíše (nebude jej vetovat) a současně zákon bude publikován ve Sbírce listin ještě do konce září, pak novela nabude účinnosti již od 01.11.2011.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ČR dnes přijala novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a přehlasovala tak předchozí veto Senátu. Jedná se o sněmovní tisk č. 325/4, který Vám případně rádi zašleme či jej najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=325&ct1=4

Nyní bude schválený zákon doručen prezidentovi k podpisu. V případě, že jej prezident republiky podepíše (nebude jej vetovat) a současně zákon bude publikován ve Sbírce listin ještě do konce září, pak novela nabude účinnosti již od 01.11.2011.

Nyní bude schválený zákon doručen prezidentovi k podpisu. V případě, že jej prezident republiky podepíše (nebude jej vetovat) a současně zákon bude publikován ve Sbírce listin ještě do konce září, pak novela nabude účinnosti již od 01.11.2011.

Pouze ve zkratce uvádíme některé zásadní změny:

(i) zavádí rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní;

(ii) vyřazuje z úhrad léky (bez ohledu na způsob výdeje) s cenou pro konečného spotřebitele do 50,- Kč;

(iii) rozšiřuje země referenčního koše;

(iv) rozděluje revizní řízení na hloubkové a zkrácené;

(v) mění způsoby stanovené úhrady léčivého přípravku;

(vi) zavádí elektronické aukce (vítěz plná úhrada, ostatní 75%);

(vii) zavádí vyloučení odkladného účinku odvolání + mění lhůty pro doručení apod.

Současně pro úplnost upozorňujeme, že v této době zároveň probíhá třetí čtení II. novely zákona „48“, sněmovní tisk č. 409. Také tento tisk přináší změny v systému stanovení cen a úhrad. Je nutné v této souvislosti upozornit na pozměňovací návrh této II. novely uveřejněný pod číslem 409/2 (případně Vám zašleme). Tento tzv. pozměňovák načtený až po jednání Výboru pro zdravotnictví přímo na jednání Poslanecké sněmovny navrhuje zrušení úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely a léčivých přípravků dostupných bez lékařského předpisu. O zrušení těchto úhrad by nemělo být vedeno řízení o zrušení úhrady (jak předpokládá tisk 325/4), ale podle pozměňovacího návrhu 409/2 mají úhrady zaniknout přímo ze zákona.

V souvislosti s těmito změnami si Vás dovolujeme pozvat na tradiční snídani 21. září 2011 v kavárně ČERNÁ LABUŤ, Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1, 8.patro, kde budeme mimo jiné hovořit o praktickém dopadu obou novel zákona „48“ na probíhající řízení včetně aplikace tzv. vyloučení odkladného účinku na tato řízení. K této problematice také plánujeme komplexní celodenní seminář, a to s ohledem na očekávanou účinnost první novely od počátku listopadu 2011, na poslední říjnový týden. Tento seminář jako ucelený výklad veškerých změn a praktických dopadů včetně úhradové „megavyhlášky“ připravujeme společně s Dr. Tomášem Doležalem (IHETA) a Ing. Jaroslavem Dubou (OAKS Consulting). Detailní informace Vám zašleme během několika příštích dnů.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer