Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že SUKL během včerejšího dne na svých webových stránkách publikoval nové pokyny DIS-13 a LEK-13. Obě novinky mají nabýt účinnosti od 01.04.2020.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že SUKL během včerejšího dne na svých webových stránkách publikoval nové pokyny DIS-13 a LEK-13. Obě novinky mají nabýt účinnosti od 01.04.2020.

Pro Vaše usnadnění jsme porovnávali, jaké novinky pokyny přináší:

 

DIS-13:

 1. hlášení ceny LP, který nemá stanovenou úhradu: novinkou je, že z technických důvodů se má vyplňovat cena 0,00 Kč (dříve nemusela být cena uvedena), a to jak v případech dodávek do lékáren, tak dalším distributorům;
 1. hlášení ceny LP: nově lze jako minimální uvádět hodnotu 0,00 Kč (dříve mohla být minimální cena 0,01 Kč);
 1. hlášení ceny u neregistrovaných LP: toto je úplnou novinkou, jelikož dříve se u neregistrovaných LP neměla hlásit, nově by se tedy u těchto LP měla hlásit

Cena prodejní – cena za jedno balení a šarži (včetně marže a přidané hodnoty) je nepovinný údaj, ale z technických důvodů musí být pole vyplněno nulovou hodnotou (0,00 Kč). Uváděné hodnoty – minimální uváděná hodnota je 0,00 Kč.

 1. změny v technických a organizačních a organizačních informacích: SUKL zřejmě chystá od 01.04.2020 i některé technické změny, jelikož zveřejnil nové webové adresy přístupů, s nimiž doporučujeme včas se seznámit:

https://testapi.sukl.cz/dis13/v7

https://api.sukl.cz/dis13/v7

Původní URL APIv5 je stále podporováno formou redirectu, tzn. všechny doposud vytvořené konektory z informačního systémů distributora lze používat beze změny. Z bezpečnostních důvodů již není možné komunikovat pomocí protokolu TLS 1.1.

 

LEK-13:

 1. hlášení konečné prodejní ceny s DPH: novinkou je, že hlášení této položky bude pro lékárny povinné (dříve byla jako nepovinná) u léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 1. hlášení nákupní ceny: toto je úplnou novinkou, jelikož dříve se neměla hlásit, nově by se tedy měla hlásit nákupní cena bez DPH za všechna balení v Kč u léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 1. hlášení ceny původce: rozsah tohoto hlášení zůstává stejný, jen bude nyní povinné (dříve nepovinné);
 1. hlášení LP bez přiděleného kódu SÚKL: nově se nebudou hlásit konečná prodejní cena, zda plnou cenu hradí pacient a úhrada ZP;
 1. hlášení výdeje IPLP: nově se nebude hlásit konečná prodejní cena;
 1. hlášení výdeje na žádanku:
 1. hlášení konečné prodejní ceny s DPH: novinkou je, že hlášení této položky bude pro lékárny povinné (dříve byla jako nepovinná) u léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 1. hlášení nákupní ceny: toto je úplnou novinkou, jelikož dříve se neměla hlásit, nově by se tedy měla hlásit nákupní cena bez DPH za všechna balení v Kč u léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 1. hlášení ceny původce: dříve bylo u výdeje na žádanku nepovinné, nyní tato povinnost u výdeje na žádanku zcela odpadá;
 1. hlášení LP bez přiděleného kódu SÚKL: nově se nebude hlásit konečná prodejní cena;
 1. hlášení výdeje IPLP: nově se nebude hlásit konečná prodejní cena;
 1. hlášení výdeje LP bez lékařského předpisu s omezením: nově se nebude hlásit konečná prodejní cena;
 1. změny v technických a organizačních a organizačních informacích: i v rámci hlášení dle LEK-13 SUKL zřejmě chystá od 1.4.2020 i některé technické změny, jelikož i zde zveřejnil nové webové adresy přístupů.

 

Pro Vaše usnadnění najdete novelizovaný pokyn LEK-13 zde a novelizovaný pokyn DIS-13 zde s vyznačením novelizovaných částí.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer