Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o nově vydaných pokynech Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o nově vydaných pokynech Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

SÚKL zveřejnil novou verzi pokynu REG-86 verze 2 Povolování souběžného dovozu léčivého přípravku. Tento pokyn nabyl účinnosti dne 04.01.2016. Znění novelizovaného pokynu je dostupné na: http://www.sukl.cz/leciva/reg-86-2.

Jak jsme již uváděli v rámci našich pravidelných aktualit, od 04.01.2016 začal též platit zcela nový pokyn SÚKLu, nazvaný UST-38 Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru, který doplňuje pokyn UST-35 verze 2. Tento pokyn je k dispozici zde: http://www.sukl.cz/sukl/ust-38.

V návaznosti na předběžné opatření Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015 SÚKL zastavil používání některých aplikací a vydal pokyn DIS-13 Doplněk 2 (13.1.2016) - Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků – Doplněk 2. Tento pokyn SÚKLu je k dispozici zde: http://www.sukl.cz/leciva/dis-13-doplnek-2-13-1-2016.

SÚKL také zveřejnil novou verzi pokynu PHV-3 verze 4 http://www.sukl.cz/leciva/phv-3-verze-4. Tento pokyn nabyl účinnosti dne 11.01.2016. Znění pokynu je dostupné na: http://www.sukl.cz/leciva/phv-3-verze-4.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer