Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat, na základě četných dotazů a výzev, na pracovní snídani věnovanou problematice neintervenčních poregistračních studií, průzkumům trhu, a jejich odlišení od reklamy na léčivé přípravky.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat, na základě četných dotazů a výzev, na pracovní snídani věnovanou problematice neintervenčních poregistračních studií, průzkumům trhu, a jejich odlišení od reklamy na léčivé přípravky.

V poslední době událo se mnohé nové v oblasti neintervenčních poregistračních studií. Vedeni snahou o předcházení rizikům i zajištění Vaší informovanosti máme za to, že toto živé a citlivé téma je nutné podrobně a prakticky, jak po stránce právní i odborné, prodiskutovat. Připravili jsme proto ve spolupráci se společnosti Value Outcomes komplexní praktický workshop ve formě pracovní snídaně. Podrobnosti najdete zde.

S úctou

Libor Štajer