Dovolujeme si reagovat na mnohé dotazy, které se týkají návratu farmaceutických reprezentantů do terénu, a které navazují na níže uvedenou aktualitu informující mimo jiné o zrušení zákazu volného pohybu.

Dovolujeme si reagovat na mnohé dotazy, které se týkají návratu farmaceutických reprezentantů do terénu, a které navazují na níže uvedenou aktualitu informující mimo jiné o zrušení zákazu volného pohybu.

Jak již bylo uvedeno (viz níže), vláda ve čtvrtek 23. dubna 2020 rozhodla o zrušení plošného zákazu pohybu s účinností od 24.04. 2020. Díky této změně je možné o návratu reprezentantů do terénu nejenom uvažovat, ale k němu (po uvážení – viz dále) přistoupit (neboť reprezentanty prováděné cesty již nebudou na tento zákaz volného pohybu narážet). Současně je však třeba zdůraznit, že zrušení uvedeného zákazu volného pohybu automaticky neznamená návrat ke stavu před epidemií (neboť epidemie Covid-19 v ČR stále trvá s tím, epidemiologický vývoj lze zatím hodnotit jako příznivý).

V případě návratu reprezentantů do terénu doporučujeme nadále dodržovat určitou obezřetnost a prevenční povinnost. S ohledem na výše uvedené si tak dovolujeme navrhnout a dát k Vašemu uvážení tato nejdůležitější doporučení, která je při návratu do terénu vhodné implementovat:

-    (spíše) postupný návrat do terénu, omezený počet návštěv, vyhýbat se kritickým lokalitám (se zvýšeným výskytem onemocnění);

-    návštěvy realizovat ideálně po předchozí domluvě s klientem;

-    sledovat a respektovat interní protiepidemiologická opatření klientů;

-    optimalizace místa návštěv – ideálně volit „neutrální prostředí“ (pokud přímo ve zdrav. zařízení, tak ideálně mimo dobu, kdy jsou přítomni pacienti);

-    zajistit ochranné prostředky v co nejvyšší možné míře;

-    BOZP školení;

-    ev. selekce reprezentantů – bylo by dobré, aby nebylo riziko zvyšováno tím, že budou návštěvy provádět astmatici, osoby s kardiovaskulárními onemocněními atp.

Závěrem je třeba říci, že se jedná o aktuálně platný stav - nelze vyloučit, když například dojde ke zhoršení stavu, že volný pohyb může být znovu určitým způsobem omezen (byť tomu zatím nic nenasvědčuje). Z tohoto důvodu je třeba nadále sledovat opatření vlády (s tím, že bude rozhodné, dojde k prodloužení nouzový stav, který platí do 30.04.2020 – jeho existencí je totiž podmíněna jednak účinnost stávajících vládních krizových opatření, jednak možnost jejich dalšího vydávání).

Situací pro Vás budeme nadále monitorovat a o případných novinkách neprodleně informovat.

V případě, že bude třeba, rádi s Vámi kdykoliv prodiskutujeme konkrétní kroky, interní pokyny, instrukce či vše potřebné. Kdykoliv případně pište či volejte přímo mně (777 561 663) nebo panu kolegovi Mgr. Janu Tetivovi (721 255 307).

S úctou

Libor Štajer