Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás velmi aktuálně informovat, že dnes v odpoledních hodinách bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás velmi aktuálně informovat, že dnes v odpoledních hodinách bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Toto nařízení bylo přijato podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, podle něhož vláda může za nouzového stavu nařízením rozšířit, omezit nebo zakázat distribuci zdravotnických prostředků a léčiv.

Vláda tak s účinností od dnešního dne po dobu nouzového stavu zakázala dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer