Rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o publikaci očekávané a již delší dobu avizované metodiky k nákupu léčiv veřejnými zadavateli.

K publikaci Metodického pokynu k nákupu léčivých přípravků u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou veřejnými zadavateli došlo včera tj. 15.03.2023 na str. 21-39 v částce 4/2023 Věstníku MZ ČR, který je dostupný ZDE.

Tento metodický pokyn je dalším dokumentem upravujícím problematiku nákupu léčivých přípravků, a to vedle metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže publikované v roce 2022.

Obsahem metodického pokynu jsou podrobné informace a doporučení pro veřejné zadavatele, jak postupovat především v přípravné fázi zadávacího řízení, jaký zvolit druh zadávacího řízení a proč s přihlédnutím k aktuálním problematickým aspektům trhu s léčivy, kdy formou doporučení jsou nabízeny možnosti řešení či zmírnění těchto problémů (včetně např. již dlouho diskutovaného systému nákupu SFTL).

Podrobným rozborem této nové metodiky doplněným o hlavní výstupy předchozí metodiky ÚOHS společně s rozborem rozsáhlé závěrečné zprávy ze sektorového šetření ÚOHS publikované na konci února tohoto roku ZDE,  přiblížením doporučení Ministerstva zdravotnictví ke zvyšování maximálních cen léčivých přípravků a vysvětlením obsahu novel zákona o zadávání veřejných zakázek (nyní po druhém čtení v PS) se budeme zabývat na semináři/webináři, který pro Vás plánujeme na 4. dubna 2023 od 9.00 hod do cca 12.00 hod v krásných prostorách Truhlárny Karlín či on-line a na který bychom Vás rádi touto cestou pozvali (podrobné informace o obsahu budou následovat v nejbližších dnech).

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.