Dne 25. 07. 2019 proběhlo v Senátu krátce před polednem hlasování o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, tedy o tzv. lékovém záznamu.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat o tom, že dne 25. 07. 2019 proběhlo v Senátu krátce před polednem hlasování o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, tedy o tzv. lékovém záznamu. V návaznosti na přechozí aktuality si pouze dovoluji připomenout, že kromě lékového záznamu novela upravovala nově i úhradu léčebného konopí a (na základě pozměňovacího návrhu předloženého panem poslancem Pawlasem) i nové znění často diskutovaného § 77 odst. 1 písm. h) daného zákona.

Návrh zákona byl před dnešním plenárním hlasování projednán ještě senátním Výborem pro zdravotnictví a sociálního politiku, který zákon doporučil ke schválení ve znění výborem předložených a schválených pozměňovacích návrhů, přičemž mezi nejdůležitější z těchto „pozměňováků“ patří bezesporu návrh pana senátora Koliby, který znění návrhu zákona vrací do původního stavu před úpravami provedenými právě na základě návrhu pana poslance Pawlase. K tomuto návrhu se v rámci jednání ve výboru stavila pozitivně jak většina jeho členů, tak i „návštěva“ v podobě pana ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha, paní ředitelky SÚKLu, Ireny Storové, i místopředsedy Úřadu pro ochrano hospodářské soutěže, Hynka Broma. Výbor doporučil ke schválení i další dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden obsahuje pouze legislativně-technické úpravy a druhý upravuje účinnost daného zákona ve vztahu k oběma výše uvedeným návrhům.

V rámci podrobné rozpravy v Senátu poté předložili svůj společný pozměňovací návrh i pan senátor Hampl a paní senátorka Seitlová, přičemž obsahem tohoto návrhu je zavedení režimu „opt-in“ pro farmaceuty, tj. v daném režimu, pokud by pacient aktivně nevyslovil svůj souhlas, by farmaceut neměl právo nahlížet na pacientův lékový záznam. Předkladatelé toto odůvodňují tím, že je pro pacienti příznivější, aby měl možnost udělit souhlas např. pro svou „oblíbenou lékárnu, kam je zvyklý chodit a jejímuž pracovníkovi plně důvěřuje“, přičemž v jiných lékárnách by byl přístup k jeho lékovému záznamu dále zamezen.

V rámci plenárního hlasování pak byly přijety všechny čtyři výše uvedené pozměňovací návrhy, přičemž Senát dále (poměrem hlasů PRO: 58, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 13) přijal usnesení, na základě kterého se daný návrh zákona vrací Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Co se týče dalšího sněmovního legislativního procesu, zde už se nabízejí pouze dvě možnosti. Poslanecká sněmovna buď schválí návrh zákona v Senátem navrhovaném znění (nadpoloviční většinou přítomných poslanců) či Senát přehlasuje (nadpoloviční většinou všech svých členů) a schválí návrh zákona ve znění, ve kterém byl zaslán do Senátu, tj. mimo jiné ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Pawlase.

Aktuální vývoj na poli legislativního procesu „lékového záznamu“ pro Vás budeme samozřejmě sledovat i nadále.  

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer