Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že SÚKL na svých internetových stránkách publikoval stanovisko k možnostem poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu či zcela zdarma.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že SÚKL na svých internetových stránkách publikoval stanovisko k možnostem poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu či zcela zdarma.

SÚKL v rámci tohoto stanoviska rozlišuje, jestli jsou léčivé přípravky takto poskytovány za reklamním či nereklamním účelem (toto považujeme za zásadní změnu)! V rámci reklamního poskytování léčiv za symbolickou cenu nebo zcela zdarma platí pravidla, stanovená zákonem o regulaci reklamy. Vůbec poprvé však SÚKL připouští, že je možné poskytovat léčivé přípravky zdarma nebo za symbolickou cenu, a to za jiným, než reklamním účelem. SÚKL příkladmo uvádí, že případy nereklamního poskytování léčiv mohou být zejména následující:

  1. poskytování léčiv pacientovi po skončení klinického hodnocení, kterého se tento pacient účastnil a ze kterého profitoval;
  2. po  registraci LP probíhá správní řízení o stanovení ceny a úhrady. Řízení nebylo dosud skončeno a pacient v tuto dobu započal léčbu s léčivým přípravkem poskytnutým mu zdarma či za symbolickou cenu; poskytování léčiv do konce léčby, by tak mělo být indikátorem, že se nejedná o reklamu;
  3. vysoce inovativnímu přípravku (VILP) uplynula dočasná úhrada a není ještě stanovena úhrada trvalá a pacient v mezidobí započal léčbu s daným VILP poskytnutým zdarma či za symbolickou cenu. Pokud je VILP pacientovi i nadále poskytován do konce léčby, pak takové jednání nenaplňuje znaky reklamy;
  4. poskytovatel zdravotních služeb (specializované centrum) před koncem kalendářního roku, vyčerpá rozpočet pro léčbu určité skupiny pacientů, který je ze strany zdravotní pojišťovny stanoven pro daný rok. Držitel rozhodnutí o registraci takového přípravku, pak může pro rozléčené pacienty poskytnout léčivý přípravek zdarma či za symbolickou cenu, a to ne na dobu kratší, než do konce příslušného kalendářního roku.

SÚKL však současně zdůrazňuje (a s tímto je třeba souhlasit), že je třeba posuzovat jednotlivé případy individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Za zjevné protiprávní jednání by však SÚKL považoval případ, kdy by léčivé přípravky, které by byly poskytovány zdarma jen určitému lékaři nebo na základě žádosti lékařů, bez jakéhokoliv odborného zdůvodnění.

Doporučujeme prostudovat celý text stanoviska SÚKL, který je uveřejněn zde: http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/stanovisko-k-moznostem-poskytovani-lecivych-pripravku-za.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer