V návaznosti na naši nedávnou aktualitu týkající se tzv. konsolidačního balíčku a jeho dopadu na léčiva a zdravotnické prostředky bychom Vás rádi informovali o nové metodice VZP, podle níž je třeba pro účely zohlednění dopadu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 12 % u léků od ledna 2024 v rámci stávajících smluvních závazků s VZP oslovit VZP nejpozději do pátku 1. 12. 2023 s žádostí o uzavření dodatku. O pravděpodobném zvýšení DPH v důsledku přijetí tzv. konsolidačního balíčku, který nyní čeká projednání Senátem, jsme Vás informovali prostřednictvím této aktuality.

Informace VZP je k dispozici zde. VZP o tomto termínu k podání žádosti informuje s ohledem na lhůtu pro zpracování dodatku v délce 30 dnů vyplývající ze stávajících smluvních ujednání. V souvislosti se pravděpodobným zvýšením DPH od ledna 2024 lze očekávat velké množství žádostí o uzavření dodatku pro případ legislativních změn s dopadem na dohodnutou výši ceny přípravku, a proto VZP tímto žádá držitele o spolupráci při podepisování a doručování dodatků tak, aby vše mohlo hladce před koncem roku proběhnout.

VZP ve své informaci zmiňuje výslovně smluvní typ „smlouva o ceně“ a „smlouvy o dohodnuté konečné ceně“. Jak jsme psali již v naší předchozí aktualitě, problematika zvýšení DPH se dotkne i dalších smluvních typů, které doporučujeme zkontrolovat a případně též oslovit zdravotní pojišťovny z žádostí o uzavření dodatku.

Podobný postup lze nepochybně uplatit i u svazových pojišťoven.

Doporučujeme zkontrolovat smlouvy z pohledu zvýšení sazby DPH na léčiva a případně včas oslovit zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření dodatku zohledňující tuto plánovanou legislativní změnu, jejíž přijetí se blíží do finále. Projednávání tisku totiž již bylo zařazeno na pořad 18. schůze Senátu (od 8. listopadu 2023) jako bod č. 3.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.