Dovolujeme si navázat na naše aktuality z oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, kdy k velké komplexní novele zákona „48“ (48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) bylo již publikováno schvalující usnesení vlády, podle něhož má být nyní vypracováno konečné znění vládního návrhu. Následně bude návrh putovat do Poslanecké sněmovny, o čemž Vás opět budeme informovat.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si navázat na naše aktuality z oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, kdy k velké komplexní novele zákona „48“ (48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) bylo již publikováno schvalující usnesení vlády, podle něhož má být nyní vypracováno konečné znění vládního návrhu podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády. Následně bude návrh putovat do Poslanecké sněmovny, o čemž Vás opět budeme informovat.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že s nástupem nového školního roku SÚKL vydal nový pokyn CAU-09 týkající se postupů Ústavu a doporučení účastníkům řízení po vydání hodnotící zprávy v individuálních správních řízeních. SÚKL k vydání pokynu uvádí, že jeho účelem je zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti procesních kroků Ústavu, sjednocení postupů účastníků řízení a zveřejnění pravidel pro přerušování individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ. Pokyn tak navazuje na předchozí informace o přerušování řízení (z 1.10.2019 a 20.12.2019), byť v otázkách délky možného maximálního přerušení a poskytované lhůty pro předložení souhlasu plátců (potvrzení o uzavření dohody) se nikterak nemění. Nad rámec předchozí zveřejněné informace SÚKL do pokynu zahrnul všechny možné scénáře, které mohou v praxi nastat. S možnými situacemi, které mohou ve správních řízeních nastat, se tak mohou účastníci řízení dopředu seznámit a alespoň částečně předvídatelněji tak pracovat se správními řízeními.

Pokyn je platný od 1. 9. 2020.

Nadto včera SÚKL updatoval seznam referenčních zdrojů (změna jen u prokazování přítomnosti na trhu v Belgii) a nově bude publikovat souhrny hodnotících zpráv v některých případech (nové LL, nové indikace, významné změny podmínek úhrady).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer