Dovolujeme si Vás informovat, že velká komplexní novela zákona „48“ (48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) byla po dlouhých přípravách a připomínkových řízeních v minulém týdnu předložena do vlády. Došlo tak k vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení, které proběhlo na přelomu roku a nyní materiál bude schvalovat Legislativní rada vlády a vláda samotná

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že velká komplexní novela zákona „48“ (48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) byla po dlouhých přípravách a připomínkových řízeních v minulém týdnu předložena do vlády. Došlo tak k vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení, které proběhlo na přelomu roku a nyní materiál bude schvalovat Legislativní rada vlády a vláda samotná.

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších novel zákona „48“ za poslední dobu, kdy novela zahrnuje následující oblasti:

  1. novinky v části šesté zákona – stanovování cen a úhrad léků:

        a. změna regulace u VILPů (vysoce inovativních léčivých přípravků);

        b. nová cesta pro orphany (léčivé přípravky pro vzácná onemocnění);

        c. Německo bude nově v referenčním koši pro stanovení maximální ceny;

        d. novinky v systému hloubkových a zkrácených revizí;

        e. další dílčí procesní změny;

 

  1. novinky v části sedmé zákona – úhrady zdravotnických prostředků na poukaz:

 

  1. aktualizace kategorizačního stromu;
  1. odstranění dílčích nedostatků nové úpravy;

 

  1. novinky ohledně § 16 (individuální úhrada na žádost pacienta):
  1. nová procesní úprava úhrady podle § 16;
  1. novinky ve stomatologii a ortodoncii;

 

  1. další dílčí změny:
  1. např. ztransparentnění dohodovacího řízení.

 

Verze materiálu pro jednání Legislativní rady vlády a vlády je dostupná zde. Ministerstvo k novele a jejímu aktuálnímu vývoji připravilo tiskovou zprávu, kterou si můžete přečíst zde.

O dalším legislativním průběhu této novely Vás budeme i nadále informovat.

 

S úctou,

 

Libor Štajer