Vážené dámy, vážení pánové, v rámci této aktuality bychom Vás rádi informovali o tom, že velká komplexní novela „48“ (zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) byla zařazena na pořad 62. schůze Poslanecké sněmovny, která má začít 20.10.2020. Možné projednávání daného návrhu zákona v prvním čtení by (dle navrženého pořadu schůze) mohlo proběhnout v úterý 27.10.2020.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této aktuality bychom Vás rádi informovali o tom, že velká komplexní novela „48“ (zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) byla zařazena na pořad 62. schůze Poslanecké sněmovny, která má začít 20.10.2020. Možné projednávání daného návrhu zákona v prvním čtení by (dle navrženého pořadu schůze) mohlo proběhnout v úterý 27.10.2020.

V rámci prvního čtení bude novela s nejvyšší pravděpodobností přikázána k projednání sněmovnímu Výboru pro zdravotnictví jakožto garančnímu výboru. Zpravodajem tohoto návrhu již byla organizačním výborem určena samotná předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Ačkoli návrh zákona ještě neprošel prvním čtením, v rámci Výboru pro zdravotnictví mu byla okrajově věnována pozornost již na schůzi, která proběhla dne 23.09.2020. Žádná velká diskuze však okolo návrhu neproběhla, jelikož se v té době čekalo na to, až proběhne první čtení a návrh bude výboru „řádně“ přikázán k projednání. Současně však byli členové Výboru pro zdravotnictví ze strany jeho předsedkyně výslovně upozorněni na to, že se jedná o skutečně komplexní, rozsáhlý a složitý návrh zákona, který bude vyžadovat hlubší odbornou diskuzi, a to nejen v rámci daného výboru. Také odstoupivší ministr Adam Vojtěch označil novelu za jednu z klíčových, které nyní čekají na projednání a dokončení.

Podle avizovaných informací by se další řádná schůze Výboru pro zdravotnictví měla konat ve středu 04.11.2020. V případě projednání novely do tohoto termínu v prvním čtení na plénu Sněmovny je pak možné, že by byla novela zařazena již na program této schůze výboru.

Legislativní proces této komplexní novely pro Vás samozřejmě i nadále pečlivě sledujeme a  po prvním čtení a zejména po načtení a projednání jednotlivých pozměňovacích návrhů, které lze u takto zásadní novely s velkou pravděpodobností očekávat, tedy až bude korektní mluvit o finálnější verzi novely, pro Vás plánujeme na tuto oblast tematicky zaměřený webinář, a to ve spolupráci s kolegy z Value Outcomes.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou, 

Libor Štajer