Vážení, zveme Vás tímto na I. pracovní snídani, na které podrobně rozebereme, a to i ve světle chystaných legislativních změn, rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví v oblasti stanovení cen a úhrad léčivých přípravků v květnu 2011.

Vážení,

zveme Vás tímto na I. pracovní snídani, na které podrobně rozebereme, a to i ve světle chystaných legislativních změn, rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví v oblasti stanovení cen a úhrad léčivých přípravků v květnu 2011.

Celkem se jedná o rozhodnutí ve 22 správních řízeních, z nichž 5 bylo vráceno SÚKLu k novému projednání. Cílem diskuse je, abychom i např. vzhledem k připravovanému vyloučení odkladného účinku odvolání a mnoha dalším zásadním změnám v celém systému, systematicky vyhledávali a posilovali argumenty, které jednak MZ považuje v odvoláních za důvodné, a které Vám mohou pomoci k dosažení očekávaného výsledku správního řízení.

Součástí tohoto setkání bude dále jak diskuse dalších změn, které se v současné době v oblasti stanovní cen a úhrad připravují, tak i přiblížení chystaných změn v dalších oblastech významných pro činnost farmaceutické společnosti: např. v oblasti regulace reklamy (chystaná novelizace UST-27 apod.) či slev a bonusů apod.

Snídaně se uskuteční dne 21.6.2011 od 9:00 do 11:00, na adrese Osadní 35, Praha 7 (kanceláře společnosti OAKS Consulting, s.r.o.). Cena činí 2.500 Kč + 20% DPH (fakturace bude provedena po skončení). V případě Vašeho zájmu se prosím zaregistrujte na office@kmvs.cz. Na této úvodní snídani je prozatím počet míst omezen na 15.

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

S úctou

Jaroslav Duba a Libor Štajer