Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o tom, že 27. března 2024 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých webových stránkách oznámení o změně rozhodovací praxe v případech výrobků s obsahem vitaminu D.

Státní ústav pro kontrolu léčiv v oznámení uvádí, že s ohledem na nové vědecké stanovisko k revizi přípustné hodnoty horní hranice příjmu (UL) pro vitamin D Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), které zhodnocuje aktuální odborné poznatky týkající se nežádoucích účinků, nebude již nadále výrobky, u nichž je doporučená denní dávka nižší anebo rovna 4 000 IU (100 μg) vitaminu D, klasifikovat jako léčivé přípravky.

Jedná se tak o podstatné navýšení doposud akceptovaného limitu, který činil 2 000 IU (50 μg) vitaminu D denně.

V případě, že máte zájem konzultovat možné dopady této změny, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.