Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality si Vás dovolujeme informovat o úspěšném završení legislativního procesu návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví. Senát návrh zákona projednal ve středu 18. srpna 2021 na své 15. schůzi a schválil jeho přijetí ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality si Vás dovolujeme informovat o úspěšném završení legislativního procesu návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví. Senát návrh zákona projednal ve středu 18. srpna 2021 na své 15. schůzi a schválil jeho přijetí ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Před samotným hlasováním krátce shrnul obsah návrhu zákona i pozměňovacích návrhů předložených a přijatých na půdě Poslanecké sněmovny ministr zdravotnictví, který Senát požádal o podporu tohoto senátního tisku č. 132. Schválit návrh zákona ve znění předloženém Poslaneckou sněmovnou pak navrhoval i Výbor pro zdravotnictví Senátu, který návrh zákona projednal na své schůzi 11. srpna 2021, kladné usnesení přijal i Ústavně-právní výbor. Všichni přítomní senátoři (64) se vyslovili pro přijetí navrhované úpravy.

Současně byl projednán i senátní tisk č. 133, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví (zákon o léčivech, zákon o zdravotních službách, kompetenční zákon, zákon o nemocenském pojištění, zákon o archivnictví a spisové službě). I projednání tohoto senátního tisku proběhlo hladce a Senát schválil i tento návrh zákona.

Pro krátkou rekapitulaci doplňujeme, že předmětem zmíněných novel je implementace první elementární fáze elektronizace zdravotnictví, jejímž cílem je umožnit vznik základní infrastruktury a centrálních služeb elektronického zdravotnictví. Mezi nejzásadnější novinky pak bezesporu patří vytvoření kmenových zdravotnických registrů (poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů), vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků a v neposlední řadě rovněž zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví.

Oba dva senátní tisky budou po jejich podepsání prezidentem publikovány ve Sbírce zákonů. Účinnost obou zákonů je pak stanovena k 1. lednu 2022, řada ustanovení však nabývá účinnosti později, a to v rozmezí od 1. ledna 2023 až do 1. ledna 2026, tak aby dotčené subjekty měly dostatečný prostor pro implementaci nové úpravy.

S úctou, 

Libor Štajer a Lenka Vlková