Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o zprávě, kterou dnes publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Státní zdravotní ústav (SZÚ) jako upozornění pro výrobce a distributory na náležitosti informací doprovázejících tzv. elektronické cigarety.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o zprávě, kterou dnes publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Státní zdravotní ústav (SZÚ) jako upozornění pro výrobce a distributory na náležitosti informací doprovázejících tzv. elektronické cigarety.

SÚKL a SZÚ upozorňují výrobce a distributory těchto výrobků na to, že pokud jasně a jednoznačně deklarují, že e-cigareta je určena k odvykání kouření, neboli léčbě závislosti na nikotinu, pak výměnná patrona obsahující nikotin vyhovuje definici zákona o léčivech, a může být klasifikována jako léčivý přípravek, a trubička s náustkem vyhovuje definici zákona o zdravotnických prostředcích, a může tedy být klasifikována jako zdravotnický prostředek.

V případě, že je elektronická cigareta uváděna na trh spolu s deklarací léčebných nebo preventivních vlastností, se výrobce či distributor vystavuje nebezpečí postihu za porušení platné právní regulace ustanovující např. povinnost uvádět na trh léčiva pouze s platným rozhodnutím o registraci, uděleným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Evropskou komisí, nebo dalších lékových úřadů. SÚKL a SZÚ dále upozorňují na blížící se účinnost novely zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Novela účinná k 1. 7. 2010 přináší zařazení elektronických cigaret mezi tabákové výrobky a tabákové potřeby, omezení dostupnosti pro osoby mladší 18 let a omezení používání.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer