Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dne 15. října 2009 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 352/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 15. října 2009 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 352/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Její znění si Vám případně zašleme.

Touto dlouho očekávanou změnou vyhlášky byla do českého právního řádu implementována směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice, která stanoví nové doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek.

Zároveň změna vyhlášky obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého doplňky stravy, které jsou označeny podle starého znění vyhlášky, se mohou doprodávat až do 31. října 2012.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer