Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o netrpělivě očekávaném návrhu novely vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, který se aktuálně nachází v připomínkovém řízení trvajícím do 29. listopadu 2023. Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších změn, které návrh obsahuje.

 1. Rozšíření zákazu přidávání vybraných látek do potravin

Vyhláška o doplňcích stravy v aktuálním znění upravuje kategorii látek, které není možné (jednotlivě ani ve směsi) přidávat do potravin. Mezi tyto látky patří např. omamné nebo psychotropní látky, látky hormonální povahy, a v neposlední řadě látky uvedené v příloze č. 2 vyhlášky.

Podle návrhu novely vyhlášky by se měl uvedený zákaz nově vztahovat nejen na přidávání daných látek do potravin, ale i na jejich přítomnost v potravinách. Novela tedy konkrétně stanoví, že potraviny tyto látky vůbec nesmí obsahovat, přičemž tato změna míří na situace, kdy je uvedená látka přirozenou součástí rostliny, z níž je potravina vyráběna. Důvodová zpráva k vyhlášce v této souvislosti výslovně uvádí, že navrhovaná úprava „stanoví zákaz výskytu látek z vyjmenovaných skupin v potravinách, ať už se do výsledného výrobku dostanou přidáním, nebo přirozeným výskytem v některé z jeho složek“.

 1. Rozšíření seznamu zakázaných látek

Prostřednictvím novely vyhlášky by dále mělo dojít k úpravě seznamu látek, které nesmí být obsaženy a přidávány do potravin.

Konkrétně by tedy mělo být nově zakázáno použití:

 1. rostliny kratom (mitragyna speciosa);
 2. látky hexahydrokanabinol (HHC);
 3. látky kratom extrakt.

Na straně druhé by měly být ze seznamu zakázaných látek vypuštěny následující látky:

 1. melatonin;
 2. dehydroepiandrosteron (DHEA);
 3. 5-hydroxytryptofan (5-http).
 1. Úprava podmínek použití vybraných látek v doplňcích stravy

Vyhláška ve své příloze č. 1 vymezuje podmínky užití vybraných rostlin a látek v doplňcích stravy, u nichž by rovněž mělo dojít k dílčím změnám.

 1. Ve vztahu k rostlinám dochází k odstranění maximálních limitů obsaženého množství, a to u rostlin dioscorea sp. (rod Jam)schisandra chinensis (klanopraška čínská).
 1. V kategorii látek by měl být odstraněn maximální limit obsahu monakolinu K z červené fermentované rýže (monascus purpurous)DMAE (dimethylaminoethanol).

O legislativním procesu této ostře sledované vyhlášky Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

Autoři, kteří mají být uvedeni na konci aktuality: Mgr. Markéta Hrycejová, Mgr. Lucie Macáková, Mgr. Libor Štajer