Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dne 10.7.2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena nová vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení. Tato vyhláška s účinností od 01.08.2015 nahradí původní vyhlášku č. 320/2014 Sb.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 10.7.2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena nová vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení. Tato vyhláška s účinností od 01.08.2015 nahradí původní vyhlášku č. 320/2014 Sb.

Informační povinnost podle této vyhlášky se vztahuje mj. na doplňky stravy a nově také na potraviny živočišného původu s výjimkou čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů, plžů, ostnokožců a pláštěnců určených pro lidskou spotřebu a kolagenu a přírodních a kolagenových střev určených pro výrobu potravin Pro potraviny živočišného původu jsou také nově stanoveny zvláštní náležitosti hlášení, které je třeba uskutečnit před příchodem potravin na místo určení. Pozměněn však byl i rozsah informačních povinností pro ostatní komodity.

Pro zjednodušení a usnadnění Vaší orientace znění této vyhlášky najdete zde.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer