Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček dnes poprvé oficiálně prezentoval záměr Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZd) změnit stávající právní úpravu, týkající se cen a úhrad zdravotnických prostředků.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček dnes poprvé oficiálně prezentoval záměr Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZd) změnit stávající právní úpravu, týkající se cen a úhrad zdravotnických prostředků.

Nová právní úprava by měla podle dnešního vyjádření pana ministra jasně definovat kompetence při stanovování úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění a měla by být velmi podobná právní úpravě stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivým přípravkům.

O výši úhrady by měl u každého zdravotnického prostředku rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve správním řízení, a to na základě vnější cenové reference z členských států EU nebo dohod o ceně a úhradě mezi výrobci a zdravotní pojišťovnou. Proti rozhodnutí SÚKLu by měla být možnost se odvolat u Ministerstva zdravotnictví ČR, připuštěna by měla být i možnost event. soudního přezkumu rozhodnutí.

Zdravotnické prostředky by měly být rozděleny do úhradových skupin, přičemž v příloze zákona by měl být definován přehled skupin s nárokem na plnou úhradu. Úhrada by měla být jednotná v rámci jedné úhradové skupiny (obdobně jako v referenčních skupinách léčiv). Ministr dále počítá se zavedením hloubkových a zkrácených revizí úhrad zdravotnických prostředků.

Ministr uvedl, že hlavním důvodem pro zavedení těchto změn v této oblasti je zejména dosažení úspor v systému veřejného zdravotního pojištění a netransparentnost stávajícího systému.

Legislativní vývoj pro Vás budeme i nadále pečlivě sledovat a obratem Vás budeme nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer