Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás velmi aktuálně upozornit na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2332/16 ze dne 24.4.2018, který může znamenat velký průlom do systému veřejného zdravotního pojištění.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás velmi aktuálně upozornit na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2332/16 ze dne 24.4.2018, který může znamenat velký průlom do systému veřejného zdravotního pojištění. 

Jednalo se o dlouhodobý spor o to, jestli v případě, kdy je ve skupině přílohy č. 2 ZoVZP zařazen jak lék na léčbu rakoviny prostaty, tak na léčbu rakoviny prsu, lze plnou úhradu zajistit pouze u jedné ze skupin onemocnění. Ústavní soud uzavřel, že nelze zasahovat do samotné podstaty a smyslu ústavně zaručeného základního práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny: Nelze tedy akceptovat stav, kdy široké skupině pacientů s onemocněním karcinomu prostaty je – přinejmenším podle tvrzení stěžovatelky – odepřena bezplatná zdravotní péče jen a pouze z toho důvodu, že se ve skupině léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění nachází jiný bezplatný lék na zcela jiné onemocnění, přičemž tento lék je pro ně nepoužitelný.“.

Tisková zpráva Ústavního soudu zkráceně popisující celou věc je dostupná zde: https://www.usoud.cz/aktualne/spravni-soudy-se-budou-muset-zabyvat-otazkou-zda-existuje-plne-hrazeny-lecivy-pripravek/. Celý text nálezu naleznete zde..

Následný vývoj výkladu aplikace přílohy č. 2 ZoVZP ve světle tohoto nálezu budeme sledovat a budeme Vás o něm informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer