Dovolujeme si Vás informovat, že dne 11. června 2024 byla projednána tzv. adaptační novela k nařízení o společném klinickém hodnocení (HTA) ve druhém čtení na plénu Poslanecké.

Návrh zákona krátce představil pan ministr Válek a zpravodaj pan poslanec Fifka, načež následovala obecná a podrobná rozprava.

Co se týče v prvním čtení avizovaných poslaneckých pozměňovacích návrhů, pan poslanec Fifka nakonec načetl pozměňovací návrh k zavedení nového systému sledování limitů započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, který nebude založen na ex post procesech a následném vracení finančních prostředků, nýbrž na on-line kontrole přímo během výdeje v lékárně (v rámci systému eRecept). Tento pozměňovací návrh neprošel Výborem pro zdravotnictví, ale byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv, přičemž změna by měla platit od 1. ledna 2025.

V rozpravě vystoupil pouze pan poslanec Farhan s podporou návrhu zákona i pozměňovacího návrhu s dotazem, od kdy bude platit.

K podanému pozměňovacímu návrhu by měl nyní zaujmout stanovisko Výbor pro zdravotnictví a následně bude tisk projednán ve třetím čtení, v němž bude hlasováno o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku.

Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických nebo písemných chyb a úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení.

Průběh legislativního procesu tohoto tisku pro Vás budeme i nadále bedlivě sledovat.