Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. června 2024 byla jako první bod schůze ve třetím čtení projednána tzv. adaptační novela k nařízení o společném klinickém hodnocení (HTA) na plénu Poslanecké sněmovny.

Pan ministr Válek na úvod krátce vystoupil a zopakoval obsah a cíle novely. Na to zpravodaj tisku pan poslanec Fifka seznámil přítomné s výsledky projednání návrhu ve Výboru pro zdravotnictví, jakožto výboru garančním. Konkrétně informoval přítomné o tom, že v rámci druhého čtení načtený pozměňovací návrh nového systému sledování limitů započitatelných doplatků přímo během výdeje v lékárně (v rámci systému eRecept) byl dne 19. června 2024 výborem projednán s doporučujícím stanoviskem. Ministerstvo zdravotnictví návrh také podporuje.

V obecné rozpravě vystoupil pouze pan poslanec Farhan, který zopakoval svou připomínku k potřebě změny IT systému v rámci vracení doplatků nad limit a zmínil, že je třeba, aby všechny úřady byly na změnu připravené. Změna má platit od 1. ledna 2025.

Následovalo hlasování o pozměňovacím návrhu (sledování limitů započitatelných doplatků v lékárně) a o zákonu jako celku. Pozměňovací návrh, a následně i zákon jako celek byly přijaty. Nyní bude tisk projednán v Senátu.

 

Průběh legislativního procesu tohoto tisku pro Vás budeme i nadále bedlivě sledovat.

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.