Vážené dámy, vážení pánové, i po prázdninách Vás, jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti Value Outcomes, zveme na odborný seminář věnovaný problematice cen a úhrad léčivých přípravků.
Vážené dámy, vážení pánové,
 
i po prázdninách Vás, jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti Value Outcomes, zveme na odborný seminář věnovaný problematice cen a úhrad léčivých přípravků.
 
Hlavním tématem tohoto semináře budou probíhající řízení: přístup SÚKLu k farmakoekonomickým analýzám, hranice ochoty platit apod., a aktuální rozhodovací praxe jak Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak Ministerstva zdravotnictví v rámci odvolacích řízení.
 
Shrneme i vysvětlíme obsah a praktické dopady aktuálně připravovaných novel právních předpisů s dopadem na farmaceutický průmysl (zejména zákon o léčivech apod.). 
 
Podrobný program semináře
 
Odborně medicínská/ekonomická témata:
- postoj SUKLu k farmakoekonomickým analýzám v příkladech (diabetické modely, nejčastější problémy);
- hranice ochoty platit - aktuální interpretace SUKLu a ZP v příkladech - jaké jiné faktoryrozhodují?;
- změny preskripčního omezení - jaká je rozhodující praxe;
- co když jsem levnější a méně účinný? - interpretace "net-monetary benefit", aneb levého
dolního kvadrantu.
 
Právní témata: Výběr z rozhodovací praxe MZd a SÚKLu: závěrya dopady na další řízení
- shrnutí aktuálně připravovaných právních změn napříč farmaceutickým průmyslem, zejména: novelizace zákona č. 48/1997 Sb.;
- opravné mechanismy SŘ (příklad clopidogrel);
- probíhající revize maximálních cen;
- souběh hloubkových revizí a individuálních SŘ (příklad 70/2);
- případně nám pošlete své „tipy“.
 
Připravované novely právních předpisů s dopadem na farmaceutický průmysl - vysvětlení dopadů do praxe:
- podrobné představení a vysvětlení dopadů aktuálně projednávaných novel do praxe …: aktuálně účinná novela zákona „48“; novela zákona o léčivech a návrhy dalších aktuálně připravovaných zákonů.
 
Informace
Datum konání: pátek 09. října 2015, 09.00 – 11.30 hod
Místo konání: Andel´s Hotel, Stroupežnického 21, Praha 5 – Smíchov,
(parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov nebo multikina Village Cinemas)
 
Přednášející: Mgr. Libor Štajer a MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
 
Cena: 3.500 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek) a zahrnuje účast na semináři, tištěnou prezentaci a občerstvení
 
Kontaktní osoba a přihlášky:
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3,
e-mail: office@kmvs.cz
 
Srdečně Vás zveme!
 
S úctou,
 
Libor Štajer a Tomáš Doležal