Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že podle informací, které dnes MZ ČR uveřejnilo, paní ministryně podepsala nové Cenové rozhodnutí 2/10-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že podle informací, které dnes MZ ČR uveřejnilo, paní ministryně podepsala nové Cenové rozhodnutí 2/10-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce. Cenové rozhodnutí Vám případně rádi zašleme.

Podle zveřejněných informací bude Cenové rozhodnutí vydáno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v nejbližších dnech s tím, že jeho účinnost je k 15. dubnu 2010. Novinkou, která z tohoto cenového rozhodnutí vyplývá, je změna regulace tak, že ze seznamu deregulovaných ATC skupin bude odstraněno celkem 13 látek. Uvedené znamená, že těchto 13 ATC skupin bude nově podléhat cenové regulaci.

Podle cenového rozhodnutí budou nově regulovány tyto skupiny:

A02AD01 Kombinace běžných solí p.o.

C01DX12 Molsidomin p.o.

C03CA01 Furosemid p.o.

C05AD01 Lidokain p.rect.

J01AA02 Doxycyklin p.o.

J01CA04 Amoxicilin p.o.

J01DC02 Cefuroxim p.o.

J01DD01 Cefotaxim parent.

L01CB01 Etoposid parent.

L01CD01 Paklitaxel parent.

L02BA01 Tamoxifen p.o.

N05BA12 Alprazolam p.o.

J07BB02 Chřipka,

purifikovaný antigen parent. 

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer