Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás stručně informovat o tématech, která byla diskutována na dnešní schůzi Výboru pro zdravotnictví.

Vážené dámy, vážení pánové,  

dovolujeme si Vás stručně informovat o tématech, která byla diskutována na dnešní schůzi Výboru pro zdravotnictví.

V úvodu schůze byla ministrem zdravotnictví nejprve shrnuta současná epidemiologická situace, přičemž velký důraz byl kladen na potřebu vakcinace. Představena byla aktuální data a statistiky, potvrzeno bylo i navržení Strategie očkování proti onemocnění COVID-19.

V rámci druhého bodu programu ministr zdravotnictví potvrdil, že novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 992) prošla vládou a byla odeslána Poslanecké sněmovně. Ministr uvedl, že předmětný zákon považuje za velmi zásadní a je v zájmu všech, aby bylo jeho projednávání zahájeno co nejdříve. Předsedkyně výboru Adámková potvrdila, že jak Výbor pro zdravotnictví PSP, tak i Výbor pro zdravotnictví Senátu, bude na této novele velmi poctivě pracovat tak, aby byla předmětná novela projednána nejen co nejdříve, ale i kvalitně. Celý sněmovní tisk je dostupný zde.

Třetím bodem programu pak byly zdravotnické prostředky, resp. kategorizační strom a notifikační proces. Předseda komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků Jiří Beneš shrnul aktuální situaci ohledně blížící se účinnosti nařízení MDR ve vztahu k notifikovaným osobám. V této souvislosti také uvedl, že podle informací, které obdržel od Českého metrologického institutu, ČMI podá 17.12.2020 žádost k Evropské komisi o povolení certifikovat zdravotnické prostředky podle nové evropské legislativy MDR. O novou notifikaci požádá i ITC Zlín, naopak Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) žádost podávat nebude.

S úctou, 

Libor Štajer

Posledním bodem na programu dnešní schůze byla problematika péče o osoby trpící duševní onemocněním v období pandemie.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.