Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality krátce informovali o vydání aktualizované verze pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST-16 – Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy, který nahrazuje původní verzi pokynu UST-16, a to s účinností od 4. 12. 2020.

Vážené dámy, vážení pánové,


rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality krátce informovali o vydání aktualizované verze pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST-16 – Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy, který nahrazuje původní verzi pokynu UST-16, a to s účinností od 4. 12. 2020.

Vedle řady formálních změn a změn, které konkretizují původní text, přinesla nová verze pokynu i jednu zásadní věcnou novinku. Aktualizovaná verze UST-16 totiž nově upravuje i sponzorování účasti odborníků na virtuálních vědeckých kongresech, tedy takových, které probíhají za pomoci dálkového přístupu a nahrazují nebo doplňují odborné akce konané za fyzické účasti odborníků. Podle tohoto pokynu je pak takové sponzorování možné pouze formou úhrady účastnického poplatku (resp. úhrady poplatku na základě kterého bude umožněn přístup k odborné platformě). Sponzorování virtuálních vědeckých kongresů s účastí odborníků je možné i formou poskytnutí sponzorského příspěvku pořadateli či organizátorovi takové akce.

Z aktualizované verze pokynu tedy vyplývá, že v případě virtuálních vědeckých kongresů (např. různé webináře apod.) je v rámci jejich sponzoringu možná pouze úhrada účastnického poplatku, naopak nelze poskytovat jakékoliv pohoštění či jiné výhody, a to ani v rozsahu, který by byl při pořádání klasického kongresu považován za přiměřený. Ústav tak vydáním této verze patrně reaguje na současnou celospolečenskou situaci, díky které je pořádání virtuálních kongresů stále častější.

Pokyn UST-16 verze 2 nově výslovně zmiňuje i možnost podpory prodeje a spotřeby humánních léčivých přípravků v průběhu vědeckých kongresů formou výstavních stánků a firemních sympozií farmaceutických společností. Neuvádí však bohužel žádné bližší informace či podmínky. Nově je též výslovně uvedeno, že požadavek přiměřenosti poskytovaného ubytování a pohoštění či poskytování darů nepatrné hodnoty (tj. § 5b odst. 4 a 5 zákona o regulaci reklamy) se vztahuje i na sponzorování ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o regulaci reklamy (pokyn sice v obou případech odkazuje na zákon o léčivech, podle všeho se však jedná jen o chybu). Oproti předchozí verzi pokynu je též nově výslovně uvedeno, že pokyn má pouze doporučující charakter.

Aktuální verze pokynu je dostupná ZDE.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit

S úctou,

Libor Štajer