Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na webinář, v němž se budeme věnovat čistě a velmi detailně problematice § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož je pacientům schvalována zdravotními pojišťovnami tzv. výjimečná úhrada.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na webinář, v němž se budeme věnovat čistě a velmi detailně problematice § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož je pacientům schvalována zdravotními pojišťovnami tzv. výjimečná úhrada.

Jak jistě dobře víte, tato právní úprava dozná přijetím komplexní novely k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, též určitých změn, které budou velmi pravděpodobně účinné od ledna 2022 a které si na webináři podrobně rozebereme. Budeme se věnovat zejména tomu, co se skutečně bude v reálné praxi měnit a co je pouze kosmetickou změnou nemající žádný vliv na praxi. Zaměříme se na podstatu nároku pojištěnce na výjimečnou úhradou, tj. podmínky pro její přiznání, kterými i nadále budou výjimečnost a jediná možnost léčby z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Podrobně rozebereme též procesní stránku žádosti pacienta, která zejména doznává změn.

V neposlední řadě se blíže podíváme na rozhodovací praxi soudů o případech dle § 16, kdy za zmínku stojí zejména letošní rozhodnutí Městského soudu V Praze ze dne 20.01.2021, sp. zn. 8 Ad 17/2019, v němž se Městský soud v Praze neztotožnil s názorem VZP, že v daném případě existuje k žalobkyní nárokované léčbě hrazená alternativa, a sice léčba chemoterapií, která je stále považována za léčbu lege artis. Městský soud dospěl k závěru, že v klinické situaci žalobkyně je jí nárokovaná léčba z medicínského hlediska jednoznačně vhodnější než chemoterapie a odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 4 Ads 394/2019-110, který konstatoval: „Lze konstatovat, že vědecké poznání a léčebné metody se často vyvíjejí poměrně rychle, zejména v onkologii. V zásadě je třeba trvat na tom, aby poskytovaná léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění odpovídala aktuálnímu stavu poznání.“ Toto rozhodnutí lze vnímat jako významné pro účely přiznání nároku pojištěnce na úhradu dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a blíže si jej rozebereme a popíšeme možnosti jeho uplatnění v praxi.

Program

(i) Úvod – stručně – rekapitulace – připomenutí aktuálně projednávané legislativy v oblasti zdravotnictví:

 • elektronizace zdravotnictví;
   
 • update k emergentnímu systému;
   
 • zprovoznění portálu ke klinickým hodnocením;
   
 • a další;

(ii) Podrobný – právní i medicínský – rozbor novely „48“ v oblasti § 16:

 • změny v § 16 – kosmetické či nikoliv?;
   
 • procesní změny a zcela nová ustanovení § 19 a § 20:
  • kdo bude podávat žádost?
    
  • jak to bude se zastoupením pacienta v řízení?
    
  • jak bude celý proces probíhat?
    
  • zřizování a fungování revizních komisí pojišťoven;

(iii) Aktuální rozhodovací praxe soudů v oblasti § 16:

 • obrat a úspěchy pacientů - rozhodovací praxe soudů k § 16? analýza poslední rozhodovací praxe Městského soudu v Praze;
   
 • rozbor rozhodnutí sp. zn. 8 Ad 17/2019 a jeho možné použití v praxi.

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

čtvrtek 7. října 2021 od 09.00 hod. do 12.00 hod.
(orientačně, případně prosím počítejte raději s prodloužením, vše závisí na množství dotazů)

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer, partner KMVS
Tomáš Doležal, Value Outcomes

Cena:

5.200,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

 

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Klidné dny a pevné zdraví!

S úctou

Libor Štajer