Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na náš webinář, který bude tentokrát zaměřen pouze a jedině na oblast veterinárního portfolia, které je stále více rozvíjejícím se odvětvím a navíc nyní celá tato oblast podléhá velmi dynamickým legislativním změnám.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na náš webinář, který bude tentokrát zaměřen pouze a jedině na oblast veterinárního portfolia, které je stále více rozvíjejícím se odvětvím a navíc nyní celá tato oblast podléhá velmi dynamickým legislativním změnám.


Nová legislativa: evropská i národní (česká), pravidla propagace – vše uceleně, konkrétně a pohledem praxe tak, abyste byli v předstihu připraveni, tedy tzv. up to date.

Na webináři Vám představíme zcela novou právní úpravu veterinárních léčivých přípravků, vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, které je účinné již od 28. ledna 2022. Změny, které toto nařízení přináší, se také promítnou do české právní úpravy. Seznámíme Vás jak s obsahem a dopadem změn, tak se stavem a průběhem legislativního procesu.

V rámci našeho webináře se však nebudeme zabývat jen veterinárními léčivými přípravky, ale seznámíme Vás s veterinárním portfoliem komplexně a uceleně, tj. včetně veterinárních přípravků. Navíc dne 08. dubna 2021 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována netrpělivě očekávaná nová vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, která nabývá účinnosti od 01. července 2021 a která nahrazuje dosavadní vyhlášku 290/2003 Sb. Novinky, které tato vyhláška přináší, si na webináři taktéž představíme.

V souvislosti s veterinárním portfoliem řešíme často dotazy, týkající se propagace veterinárního portfolia, i tuto oblast v rámci webináře rozebereme, jak je naším zvykem prakticky a interaktivně v návaznosti na Vaše dotazy.

Program

Webinář bude mít následující program:

1) Veterinární portfolio a jednotlivé kategorie výrobků a rozdíly mezi nimi (veterinární léčivé přípravky, veterinární přípravky, veterinární technické prostředky, biocidy, krmiva);

2) Veterinární léčivé přípravky – nová evropská a národní legislativa (přehled hlavních změn a jejich dopad v praxi);

3) Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky – základní právní rámec a chystané legislativní novinky;

4)  Regulace reklamy veterinárního portfolia dnes a v budoucnu.

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

čtvrtek 27. května 2021
od 09.00 hod do 12.00 hod (orientačně, případně prosím počítejte raději s prodloužením, vše závisí na množství dotazů) 

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer, partner, KMVS
Lucie Macáková, advokát, KMVS
Markéta Hrycejová, advokátní koncipient, KMVS

Cena:

4.900,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Hezké jarní dny a pevné zdraví!

S úctou

Libor Štajer