Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám představit program interaktivního webináře věnovaného problematice veřejných zakázek a tzv. skutečného majitele právnické osoby, který se bude konat 29.4.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám představit program interaktivního webináře věnovaného problematice veřejných zakázek a tzv. skutečného majitele právnické osoby.

S ohledem na poměrně dynamický vývoj této oblasti v roce 2021 se jedná o první ucelený webinář na toto téma, v němž bychom Vám rádi představili vybrané aktuality v oblasti veřejných zakázek v roce 2021.

Množí se Vaše dotazy, jak můžete jako uchazeč postupovat v různých situacích, co může činit zadavatel? Proto bychom Vás rádi uceleně a konkrétně, abyste byli připraveni, provedli praktickými aspekty účasti v zadávacím řízení se zaměřením na možnosti obrany proti nesprávně či nevhodně (účelově?) vypsaným zadávacím podmínkám a protiprávním úkonům zadavatele.

Protože dnem 1. června 2021 nabývá účinnosti úplně nový zákon o tzv. skutečném majiteli, jehož problematika je úzce provázaná i s veřejnými zakázkami, rádi bychom Vás v rámci našeho webináře seznámili s jeho základními aspekty, protože nově budou dopadat skutečně na každou právnickou osobu (včetně obchodních společností).

Program

Na webinář jsme pro Vás připravili následující program:
 

 • Představení plánovaných a provedených změn v legislativě veřejných zakázek v roce 2021 s dopadem do praxe:
  • odpovědné zadávání veřejných zakázek (co to je a na koho se vztahuje);
    
  • základní rysy „velké novely“ zákona o zadávání veřejných zakázek (co plánuje velká novela měnit a od kdy).

    
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho praktické dopady
  • změny a dopady v evidenci skutečných majitelů od 1. března 2021 a od 1. června 2021 (co a kdy udělat a jak a kde to zjistit);
    
  • jak postupovat v případě, že už v evidenci zapsaní jste, popř. ještě vůbec nejste a proč je to důležité;
    
  • sankce za nesplnění evidenční povinnosti.

    
 • Praktické aspekty účasti ve veřejné zakázce
  • základní limity zadávacích podmínek (zejm. zákaz diskriminace, zákaz vytváření překážek hospodářské soutěž, zákaz zvýhodňování určitých dodavatelů);
    
  • vysvětlení a změny zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a lhůty pro její podání, na co je možné se zadavatele zeptat a jak jej přesvědčit k úpravě zadávací dokumentace);
    
  • námitky proti zadávacím podmínkám a proti úkonům zadavatele (do kdy a jak podat, jak námitky odůvodnit);
    
  • podnět/návrh na přezkum úkonů zadavatele k ÚOHS (do kdy a jak podat, co od podání návrhu/podnětu čekat a kolik to bude stát).

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

29. dubna 2021
09:00 hod. – 11:30 hod. (orientačně)

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer, partner KMVS
Antonín Valuš, advokát KMVS
Kateřina Davidová. advokát KMVS

 

Cena:

4.900,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Klidné dny a pevné zdraví! Libor Štajer,  Antonín Valuš a Kateřina Davidová