Termín konání:

Vážené dámy, vážení pánové,

epidemiologická situace v letošním roce jednoznačně ukázala potenciál online komunikačních platforem a širokého spektra dalších softwarových nástrojů, které pomáhají čelit řadě úskalí této bezprecedentní situace a mají navíc potenciál přinést nové marketingové příležitosti i do přísně regulovaného trhu. Omezené možnosti osobní interakce v této nelehké době vyžadují zásadní posun k online komunikaci a kladou tak i zvýšené nároky na přípravu různých sezónních kampaní a akčních nabídek.

Je zřejmé, že použití mobilních či webových aplikací v současné době výrazně usnadňuje funkční zachování a mnohdy i zefektivnění tradičních vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec, lékař – pacient, prodejce – (potenciální) kupující nebo dokonce orgán veřejné moci – občan a mnoho dalších.

Všudypřítomná digitalizace a virtualizace těchto vztahů ovšem vyžaduje důsledné dodržení všech odpovídajících právních pravidel, která se promítají do všech fází pomyslného životního cyklu každé aplikace. V průběhu semináře s Vámi projdeme klíčové veřejnoprávní (regulační), ale také soukromoprávní aspekty vývoje aplikace, procesu její distribuce až po její samotné použití.

Díky tomu získáte ucelenou informaci o možnostech a limitech využití aplikací, ať už z pohledu farmaceutické společnosti, reklamní agentury, zaměstnavatele, lékaře/lékárníka či pacienta nebo občana.

V závěrečné části webináře Vás seznámíme s praktickými informacemi, které se týkají realizace tematických – sezónních a akčních nabídek při propagaci produktů z farma portfolia, ať už se jedná o léky, doplňky stravy či zdravotnické prostředky anebo dokonce kosmetické přípravky. Dojde tím sice k prodloužení běžné doby webináře, ale díky tomu s Vámi budeme moci ještě v době, kdy vrcholí přípravy vánočních či předvánočních kampaní, probrat i tuto důležitou oblast. 

 

Program

(i) Aplikace a jejich místo v rámci poskytování zdravotních služeb a farmaceutického marketingu

 1. Úvodní slovo
 2. Aplikace z pohledu zákona o regulaci reklamy
 • Reklamní nebo nereklamní aplikace?
 • Aplikace pro lékaře a pacienty
 • Sponzoring a virtuální reklamní prostor
 1. Aplikace z hlediska zákona o zdravotních službách
 • Aplikace a telemedicína
 • Aplikace a zdravotnická dokumentace pacienta
 • Aplikace jako komunikační nástroj mezi lékařem a pacientem

(ii) Aplikace jako zdravotnický prostředek

 1. Aplikace z hlediska zákona o zdravotnických prostředcích a nařízení vlády
  o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
 • Aplikace jako zdravotnický prostředek a její klasifikace
 • Požadavky na technickou dokumentaci a proces posouzení shody
 1. Aplikace z hlediska nadcházejícího nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)
 • Rozdíly v klasifikaci oproti současné právní úpravě
 • Základní rozdíly v požadavcích na dokumentaci a změny v procesu posouzení shody

(iii) Aplikace z pohledu GDPR a pravidel pro služby informační společnosti

 1. Sběr osobních údajů a jejich zpracovávání prostřednictvím aplikací
 2. Monetizace dat z aplikací
 3. Specifika vývoje a distribuce mHealth aplikací

(iv) Zásady pro komunikaci nabídek, slev a dárků široké veřejnosti i odborníkům napříč farma portfoliem (léčivé přípravky, doplňky stravy, kosmetické přípravky)

 1. Využití kontaktních údajů získaných (nejen) prostřednictvím aplikací pro přímou marketingovou komunikaci na dálku
 2. Základní zásady komunikace nabídek, slev a dárků vůči široké veřejnosti a odborníkům
 3. Možnosti poskytování dárků pro širokou veřejnost a odborníků při nákupu zboží z farma portfolia
 4. Náležitosti vánočních a novoročních přání 

 

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání:

8. října 2020
09:00 – 11:30

Místo konání:

Online přenos s možností interakce (pokládat dotazy)

Přednášející:

Libor Štajer, Antonín Valuš, Lucie Macáková a Martin Cach
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Cena:

4.900,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především na Vaše dotazy!


S úctou

Libor Štajer, Antonín Valuš a Lucie Macáková a Martin Cach
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.