Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na další webinář, jehož ústředním tématem bude v současné době projednávaná komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a novela některých dalších zákonů (zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na další webinář, jehož ústředním tématem bude v současné době projednávaná komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a novela některých dalších zákonů (zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Zmiňovaná velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění dne 18.06.2021 úspěšně prošla třetím čtením a míří v současné době do Senátu.

Legislativní proces předmětné novely byl zahájen již na přelomu roku 2019 a 2020 a nyní jdeme těsně před koncem volebního období do finále! Je tak třeba znát konkrétní praktické dopady, rizika i přínosy této velké novely. A to vše Vám chceme sdělit naším pohledem: právním i odborným.

Mezi klíčové oblasti této novely patří: sjednocení a úprava postupu pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce podle § 16, zavedení zcela nového typu správního řízení pro získání standardní úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění (tzv. Orphan drugs), úpravy postupu stanovení úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků (tedy změny cílící na usnadnění vstupu tzv. VILPů a Orphanů do systému úhrad) či postavení pacientských organizací. Rozsah novely je však daleko širší a rozhodně jej nelze omezovat jen na výše uvedené problematiky.

Počet i obsah předložených pozměňovacích návrhů a různost jejich obsahu jsou velmi zajímavé. Vedle řady pozměňovacích návrhů, které usilovaly o zvýšení výše úhrady některých zdravotnických prostředků, či rozšíření hrazeného očkování i na další skupiny pacientů, byly předloženy také komplexnější pozměňovací návrhy, kterými se v rámci našeho webináře budeme též podrobně zabývat.

Pozornost bude tradičně věnována i novinkám z rozhodovací Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a správních soudů, a to i v kontextu této zcela zásadní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.              

Program

(i) Úvodní – zahřívací přehled aktuálně projednávané legislativy s dopadem do zdravotnictví:

 • elektronizace zdravotnictví;
 • zásilkový výdej Rx;
 • a další;

(ii) Podrobný – právní i odborný – rozbor novely „48“:  

 • vysvětlení obsahu novely;
 • přehled a obsah podaných pozměňovacích návrhů;
 • jak to tedy bude s nákladovou efektivitou a dopadem do rozpočtu?
 • jak to bude s VILPy?
 • další procesní nikoliv nevýznamné změny:
  • úpravy v procesu stanovení úhrady cestou podobného přípravku;
  • náhrady výdajů za odborné úkony;
  • omezení možnosti žádat o změnu obsahu podání;
  • nové typy smluv a jejich zohledňování;
  • změna koncepce hloubkových a zkrácených revizí a jejich pravidelnosti a možností zahajování;
  • všechny další změny, jichž není málo!
 • třetí cesta pro orphany? Důraz na změny a novinky v úpravě oproti předchozím verzím návrhu;
 • změny v procesu žádosti o výjimečnou úhradu podle § 16;

(iii) Aktuální rozhodovací praxe soudů, SUKLu a MZ k cenám a úhradám LP:

 • změna přístupu SUKLu v řízeních cestou podobného aneb zpomalení zrychlené cesty vstupu do úhrad: dopady rozhodnutí MZ L106/2020 a praktický výklad počítání lhůt pro vykonatelnost rozhodnutí ve SCAU;
 • výběr a přehled z rozhodovací praxe SUKL a MZ;
 • přehled nejnovějších rozhodnutí k § 16: trend vývoje rozhodovací praxe – úvod k dalšímu semináři.

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

čtvrtek 24. června 2021 od 09.00 hod do 12.00 hod
(orientačně, případně prosím počítejte raději s prodloužením, vše závisí na množství dotazů)

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer, partner KMVS
Lenka Vlková, advokátka KMVS
Tomáš Doležal, Value Outcomes
Martin Ševec, Value Outcomes
Monika Šebestiánová, Value Outcomes

Cena:

5.200,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Klidné dny a pevné zdraví!

S úctou

Libor Štajer