Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na poprázdninový webinář, jehož ústředním tématem bude komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Věříme, že novela bude před koncem volebního období finálně schválena na plénu Poslanecké sněmovny, ať již ve znění přijatém dříve Poslaneckou sněmovnou či vráceném Senátem (s pozměňovacími návrhy Senátu).

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na poprázdninový webinář, jehož ústředním tématem bude komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Věříme, že novela bude před koncem volebního období finálně schválena na plénu Poslanecké sněmovny, ať již ve znění přijatém dříve Poslaneckou sněmovnou či vráceném Senátem (s pozměňovacími návrhy Senátu).         

Legislativní proces předmětné novely byl zahájen již na přelomu let 2019 a 2020 a nyní jsme již v cílové rovince. Účinnosti tak novela nabude ve většině ustanovení v lednu 2022. Na webináři rozebereme kromě senátních pozměňovacích návrhů konkrétní praktické dopady, rizika i přínosy této velké novely, to vše pohledem právním i odborným.

Mezi klíčové oblasti této novely patří: sjednocení a úprava postupu pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce podle § 16, zavedení zcela nového typu správního řízení pro získání standardní úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění (tzv. orphan drugs), úprava postupu stanovení úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků (tedy změny cílící na usnadnění vstupu tzv. VILPů a orphanů do systému úhrad) či postavení pacientských organizací. Rozsah novely je však daleko širší a rozhodně jej nelze omezovat jen na výše uvedené problematiky.

Pozornost bude tradičně věnována i novinkám z rozhodovací praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a správních soudů.   

 

Program

(i) Úvodní – přehled aktuálně projednávané legislativy v oblasti zdravotnictví:

 • elektronizace zdravotnictví - co přinese?;
   
 • update k emergentnímu systému;
   
 • zprovoznění portálu ke klinickým hodnocením;
   
 • a další;

(ii) Podrobný – právní i odborný – rozbor novely „48“:

 • vysvětlení obsahu novely;
   
 • přehled a obsah podaných pozměňovacích návrhů v Senátu;
   
 • změny v definicích nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu;
   
 • úpravy v postupu stanovení úhrady VILPů;
   
 • další procesní změny:
  • změny v postupu stanovení úhrady cestou podobného přípravku;
  • náhrady výdajů za odborné úkony;
  • omezení možnosti žádat o změnu obsahu podání;
  • nové typy smluv a jejich zohledňování;
  • změna koncepce hloubkových a zkrácených revizí a jejich pravidelnosti a možností zahajování;
  • všechny další změny, jichž není málo!
    
 • třetí cesta pro orphany (už máme jasno?);

(iii) Aktuální rozhodovací praxe soudů, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví k cenám a úhradám léčivých přípravků:

 • soudní rozhodnutí k otázce litispendence: přestane Státní ústav pro kontrolu léčiv bránit držitelům v podávání žádostí o úhradu v nové indikaci, pokud běží řízení zahájené zdravotní pojišťovnou?
   
 • výběr a přehled z rozhodovací praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví.

 

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání:

čtvrtek 30. září 2021 od 09.00 hod. do 12.00 hod.
(orientačně, případně prosím počítejte raději s prodloužením, vše závisí na množství dotazů)

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer, partner KMVS
Lenka Vlková, advokátka KMVS
Tomáš Doležal, Value Outcomes
Martin Ševec, Value Outcomes
Monika Šebestiánová, Value Outcomes

Cena:

5.200,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Klidné dny a pevné zdraví!

S úctou

Libor Štajer