Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, v souvislosti s nezadržitelným rozvojem elektronické komunikace a také v souvislosti s dopady pandemie se na nás stále častěji obracíte s různými dotazy, které se týkají uzavírání smluv na dálku a vůbec pravidel elektronického právního jednání. Zajímáte se nejen o možnosti elektronického podepisování při jednání s obchodními partnery, zákazníky či zaměstnanci, ale i o možnost elektronického jednání s úřady a o další praktické dopady elektronizace státní správy.

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s nezadržitelným rozvojem elektronické komunikace a také v souvislosti s dopady pandemie se na nás stále častěji obracíte s různými dotazy, které se týkají uzavírání smluv na dálku a vůbec pravidel elektronického právního jednání. Zajímáte se nejen o možnosti elektronického podepisování při jednání s obchodními partnery, zákazníky či zaměstnanci, ale i o možnost elektronického jednání s úřady a o další praktické dopady elektronizace státní správy. 

A tak Vás zveme na praktický webinář věnovaný nadmíru aktuálnímu tématu – ELEKTRONICKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ.

Zodpovíme a vysvětlíme zejména:

 • druhy elektronických podpisů a jejich praktické využití u různých typů dokumentů;
 • specifika platnosti a účinností elektronicky podepisovaných dokumentů;
 • význam a způsoby převodu dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak;
 • podmínky archivace elektronických dokumentů;
 • možnost nahrazení úředně ověřeného podpisu podpisem elektronickým; 
 • využití elektronického právního jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;
 • pravidla doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem;
 • co je bankovní identita, eGovernment či právo na digitální služby;
 • jak efektivně využít datovou schránku a co přinese změnový balíček „DEPO“;
 • jak vzdáleně identifikovat podepisující osoby a co když je partner zahraniční osobou;
 • jaká interní pravidla (SOP) je třeba přijmout pro efektivní „paperless office“. 

Webinář je tak vhodný pro ředitele společností, country managery, finanční ředitele, HR managery, vedoucí a pracovníky oddělení nákupu, regulatory affairs managery, market access managery a mnohé další.

Cílem chystaného webináře je poskytnout jeho účastníkům s využitím praktických příkladů ucelenou informaci o možnostech, výhodách, ale i limitech elektronického právního jednání dle českého a evropského práva. Stranou programu webináře nezůstanou ani právní či technické aspekty některých standardizovaných řešení jako je podepisování s využitím platformy DocuSign nebo novinky v podobě tzv. bankovní identity či práva na digitální službu.

Program

 • Elektronická vs. listinná podoba písemného právního jednání
 • Jak se zorientovat v elektronických podpisech dle nařízení eIDAS
 • Limity a specifika použití elektronických podpisů v obchodní praxi
 • Elektronické podepisování a doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Datové schránky, konverze dokumentů a úřední ověření el. podpisů
 • Bankovní identita a datové schránky v českém právu
 • Právo na digitální služby dle zákona č. 12/2020 Sb.

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

Čtvrtek 17. června 2021 od 09.00 hod do 11.30 hod

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer
Martin Cach 
Jan Tetiva
Markéta Hrycejová

Cena:

4.500,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Klidné dny a pevné zdraví!

S úctou

Libor Štajer