Termín konání:

Dovolujeme si Vás pozvat na náš velice aktuální praktický webinář zaměřený na problematiku úspěšného absolvování kontroly ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

S nástupem podzimu se téměř již tradičně zvyšuje i kontrolní činnost dozorových orgánů nad farma trhem a je dobré být na případnou kontrolu dobře připraven. Jedině to Vám totiž může pomoci se vyhnout případným negativním následkům kontroly či pořádkovým pokutám. Víte, jak taková kontrola probíhá? Na co mají inspektoři právo a na co naopak máte právo Vy? Jak jsou chráněny citlivé údaje a obchodní tajemství? Jak rozporovat výsledky kontroly? To vše a mnoho dalšího Vám v průběhu našeho webináře ukážeme a vysvětlíme. Zaměříme se na praktické aspekty kontroly a seznámíme Vás se základními doporučeními, jak postupovat před začátkem kontroly, v jejím průběhu a po jejím skončení.

V rámci výkladu se zaměříme na kontrolní činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv, na níž ukážeme základní průběh celé kontroly a Vaše práva a povinnosti vůči inspektorům Ústavu. Dále se podíváme na vybrané specifické typy kontrol (cenová kontrola a kontrola bonusů) a rizika, která se s nimi pojí. Následně si ukážeme specifika a odlišnosti provádění kontroly Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která je v kontrolní činnosti rok od roku aktivnější.

Druhou část našeho webináře budeme věnovat velkému aktuálnímu tématu, kterým je sektorové šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti farmaceutického trhu. Podíváme se na aktuální situaci, možná rizika a dopady a rovněž i na průběh případné kontroly na místě (dawn raid) ze strany Úřadu. Vše prakticky a s vhledem do aktuálních politických konotací této aktivity. 

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „nasát“ tak atmosféru) na našem YouTube kanálu (odkaz níže, na konci pozvánky).

Program

A. Kontrola a její průběh (se zaměřením na činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv):

 • seznámení se standardním průběhem kontroly a pravidly, která ji ovládají (prakticky na příkladech a s ukázkou dokumentů);
   
 • práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných;
   
 • skončení kontroly a možnosti obrany proti kontrolním zjištěním;
   
 • praktické tipy a rady na závěr.

B. Vybrané typy kontrol:

 • cenová kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv a kontrola bonusových schémat a modelů v souvislostech;
   
 • kontrola reklamy prováděná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a šetření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání;
   
 • kontrola prováděná Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí;
   
 • praktické tipy a rady na závěr.

C. Sektorové šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:

 • předmět a téma sektorového šetření, doba trvání a jeho možné výsledky a důsledky;
   
 • zahraniční zkušenosti;
   
 • průběh kontroly na místě (dawn raid) a tipy a rady na její hladké zvládnutí.

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

čtvrtek 14. října 2021 
od 09.00 hod. do 14.00 hod. (podle dotazů)

Místo konání:

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející:

Libor Štajer, Kateřina Davidová, Lenka Vlková, Lucie Macáková a Antonín Valuš
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Cena:

za webinář celkem: 4.900,- Kč bez DPH/účastník
(fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

 

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás uspořádáme interní ryze Váš firemní webinář.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.

Těšíme se na Vaši účast, a především na Vaše dotazy!

S úctou,

 

Libor Štajer

 

Místo konání

aaaa

Přednášející

bbb

Cena

cccc

Program

 • ddd
 • abc
 • oopbk

Info

eeee