Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, s přicházejícími jarními dny bychom Vás rádi, ve spolupráci s daňovou kanceláří ECOVIS FACTA a.s., pozvali na komplexní právně-daňový seminář věnovaný problematice bonusů a jiných cenových zvýhodnění v oblasti zdravotnictví.

Vážené dámy, vážení pánové,

s přicházejícími jarními dny bychom Vás rádi, ve spolupráci s daňovou kanceláří ECOVIS FACTA a.s., pozvali na komplexní právně-daňový seminář věnovaný problematice bonusů a jiných cenových zvýhodnění v oblasti zdravotnictví.

On-line webinář se bude konat v úterý 20. dubna 2021 od 09.00 hod. do 11.30 hod. a jeho cílem je skutečně praktickou a pestrou formou i s Vaší pomocí interaktivně a na uskutečněných příkladech rozebrat danou problematiku, jak právním, tak daňovým pohledem! Tedy maximálně tyto dva v praxi úzce spojené pohledy propojit na konkrétních příkladech a situacích z každodenního života tak, abyste získali ucelený přehled o změnách praxe a odnesli si argumentaci pro Vaše budoucí obchodní jednání.

Realita nás totiž neustále utvrzuje v tom, že u bonusů je třeba, aby právní a daňový pohled spolu šly ruku v ruce již od začátku navázání obchodního vztahu s partnerem, protože jedině při jejich vzájemném sladění a správném podchycení jsou daňově uznatelnou položkou a případná kontrola ze strany správce daně může proběhnout maximálně hladce.

Budeme tak probírat novinky v praxi, připravovat Vás na možné změny praxe, ale pro jistotu (s přihlédnutím k aktuálním dotazům i přístupu nemocnic) budeme také částečně připomínat a znovu vysvětlovat základní pravidla a limity (abyste si osvěžili, ale také ukotvili), neb jak říká klasik: „V tom se často chybuje.“.

Program

Na webinář jsme pro Vás připravili následující program:

 • Adresnost a neadresnost bonusů a aktuální příklady a situace – v čem tkví jejich podstata a kde je „zakopán pes“ neadresnosti? Jak správně nastavit smlouvu a pásma? Vše jen na konkrétních realizovaných velmi aktuálních příkladech z praxe a prezentováno právním i daňovým pohledem.
   
 • Co dělat, když nejsou splněny různé podmínky pro bonus zakotvené ve smlouvě nebo se během jednoho období změnily? Co můžete udělat? Jak se zachovat? A to nejen kvůli neplnění podmínek v důsledku pandemie, ale třeba i v důsledku situace na trhu či regulace vládními nařízeními apod.
   
 • Doporučené desatero pro zveřejňování smluv v registru smluv – co a jak správně začernit ve smlouvě, když nemocnice chce poslat po Vás „verzi smlouvy o bonusu k uveřejnění v registru“? Jak si s tím poradit? Pozor – i přes velkou sensitivitu se v tomto chyby stále opakují!
   
 • Má nastavení obchodního modelu vliv na způsob poskytování bonusů? Někdo vyplácí bonusy sám napřímo, jiný prostřednictvím distributora a u dalšího tak činí mateřská společnost…. Jak si s tím vším poradit a na co si dát pozor?
   
 • Je třeba hlídat den, ke kterému je vystavován opravný daňový doklad na bonus? A co když to existuje v různých smlouvách téže společnosti různě? Jak nejlépe ošetřit? Lze uzavřít stejné rámcové smlouvy a mít všude nastaveno shodně?
   
 • Jak si nejlépe poradit s daňovou kontrolou, která … chce doložit nároky na vyplacené bonusy? Která se ozvala kvůli chybám ve vystavování opravných daňových dokladů? A vůbec jak vlastně poskytovat součinnost a proč…
   
 • Aktuální daňové otázky související s bonusy – hlášení o příjmech plynoucích do zahraničí, pohyb zboží EU z pohledu DPH (např. zboží je dodáno z Maďarska, ale na faktuře je DIČ Německa apod.) – výkaznictví u zboží ve vazbě na kontrolní hlášení a souhrnné hlášení, mezinárodní výměna informací přináší nové možnosti a úskalí?

Informace

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem a je anonymní. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.


Termín konání: 

20. dubna 2021
09:00 hod. – 11:30 hod.

Místo konání:

Online přenos

Přednášející:

Libor Štajer a Kateřina Davidová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Simona Fialová, daňový poradce, a Ivana Divišová, daňový specialista
ECOVIS FACTA

Cena:

4.900,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především na Vaše dotazy a přejeme klidné dny a pevné zdraví!

Libor Štajer a Simona Fialová