Termín konání:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na náš další webinář z oblasti zdravotnických prostředků, který bude tentokrát zaměřen na komplexní představení nových (revolučních) pravidel regulace reklamy a který se bude konat ve čtvrtek 25.03.2021.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na náš další webinář z oblasti zdravotnických prostředků, který bude tentokrát zaměřen na komplexní představení nových (revolučních) pravidel regulace reklamy a který se bude konat ve čtvrtek 25.03.2021.

Podíváme se v detailu i na výklad nových pravidel regulace reklamy na zdravotnické prostředky, jimiž se budeme řídit už od 26. května 2021. Jak jsme již avizovali v našich pravidelných aktualitách, nová pravidla představují doslova revoluci a přinášejí zcela zásadní změny v oblasti marketingu této kategorie produktů!

Co můžeme prozradit již nyní je to, že nová právní úprava je velmi podobná pravidlům reklamy na humánní léčivé přípravky. Představíme si tedy všechna nová pravidla ryze prakticky a v kontextu našich dlouholetých zkušeností s dozorem Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti humánních léčivých přípravků. Současně Vám poradíme, jak postupovat, pokud máte uzavřeny smlouvy na reklamní aktivity, jež se k 26. květnu 2021 ocitnou v rozporu s novou právní úpravou. V kontextu nové regulace ale nesmíme zapomínat ani na obecná pravidla pro reklamu na zdravotnické prostředky, jimiž je třeba se řídit a na která se často zapomíná. I praktické představení těchto obecných pravidel bude součástí našeho webináře.

Nad rámec nové úpravy regulace reklamy na zdravotnické prostředky byla prostřednictvím novely zákona o regulaci reklamy přijata také specifická pravidla reklamy výrobků cílících na zdraví, jenž může přinést mnohdy zcela zásadní dopad na portfolio výrobků, které nejsou léčivými přípravky či zdravotnickými prostředky, ale spadají do souhrnné kategorie výrobků pro zdraví. Na našem webináři si tato pravidla taktéž představíme.

Webinář bude mít následující program:

 1. Obecné požadavky na reklamu vztahující se ke zdravotnickým prostředkům;
   
 2. Povinné údaje v reklamě na zdravotnické prostředky dle evropského nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR);
   
 3. Nová koncepce regulace reklamy na zdravotnické prostředky v ČR – vymezení reklamy, základní rozlišení, připomínková reklama;
   
 4. Reklama na zdravotnické prostředky vůči široké veřejnosti (povinně uváděné informace v reklamě, výčet omezení);
   
 5. Reklama na zdravotnické prostředky vůči odborníkům (povinně uváděné informace v reklamě, požadavky na sdělení určená odborníkům) a sponzoring odborníků;
   
 6. Vzorky zdravotnických prostředků;
   
 7. Dozor nad reklamou zdravotnických prostředků a sankce;
   
 8. Přechodné období – jak postupovat v případě spolupráce nasmlouvané před 26.5.2021;
   
 9. Nová omezení v reklamě na výrobky cílící na zdraví.


Jak je již uvedeno výše, webinář se koná ve čtvrtek 25.03.2021 od 09.00 hod do 11.30 hod.

Na webináře se můžete i nadále přihlašovat e-mailem na adrese seminare@kmvs.cz. Účastnický poplatek za webinář činí 4.900,- Kč bez DPH.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu (odkaz naleznete níže, na konci pozvánky).

Klidné dny a pevné zdraví!

S úctou,

Libor Štajer