Termín konání:
Konference GDPR 2022
Konference GDPR 2022

Jakožto dlouholetý člen Spolku pro ochranu osobních údajů bude naše advokátní kancelář i letos partnerem odborné konference věnované ochraně osobních údajů, kterou pořádá tento spolek ve spolupráci s Unií podnikových právníků. 

Program konference bude již tradičně rozdělen na dopolední blok přednášek a odpolední tematické workshopy. Jako partner konference se naše kancelář stala také odborným garantem jednoho z odpoledních workshopů. V letošním roce bychom se rádi v rámci tohoto workshopu zaměřili na vybrané otázky z oblasti ochrany soukromí ve vztahu lékaře a pacienta, a to konkrétně na aktuální otázky zabezpečení a přístupu k údajům o zdravotním stavu pacienta.

 

Podrobný program konference je k dispozici zde: Program_06102022_GDPR2022.pdf

Místo konání

Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přednášející

Konference se bude konat za účasti zástupců českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a odborníků na ochranu osobních údajů a právních expertů z České republiky, Slovenska, Německa a Lichtenštejnska.

Cena

Kapacita konference již byla naplněna

Program

Konference bude již tradičně rozdělena do dopoledního bloku přednášek a odpoledních tematických workshopů.

Odpolední workshopy:
 

  • Předávání údajů mimo EU, aktuální výzvy (workshop se koná v anglickém jazyce)
  • GDPR v praxi pro obce a města
  • Digitální dekáda (DSA, DA, DGA, NIS2): komplexní regulace dat a digitální ekonomiky: co
    přináší a jak bude ovlivňovat agendu DPO?
  • Ochrana soukromí ve vztahu lékaře a pacienta
  • Kybernetické bezpečnostní incidenty a další přesahy mezi GDPR a zákonem o kybernetické bezpečnosti
  • Whistleblowing a osobní údaje

Info

Prezence bude otevřena již od 8:00.

Konference začíná v 9:00 úvodním slovem předsedy ÚOOÚ pana Mgr. Jiřího Kauckého.

Konec workshopů je plánován mezi 16:00 a 17:00.