Termín konání:

Sektorové šetření a kontrola společnosti ….

aneb

kontrola v sídle nebo distančně? jak postupovat? jakou strategii zvolit?
co předložit? bránit se? a případně jak? jaké orgány a co kontrolují?

Současná doba je spojena nejenom se sektorovým šetřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale také s četnými kontrolami Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ať již například na úseku regulace reklamy, distribuce či cenové regulace! A stranou nezůstává ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce a její činnost v oblasti doplňků stravy.

V rámci připravovaného webináře se proto zaměříme na možné kontroly z pohledu povinností souvisejících s prodejem, distribucí  i propagací humánních léčivých výrobků, zdravotnických prostředků a pro úplnost i doplňků stravy (těmto se budeme věnovat i na samostatném semináři).

Obracíte se tak na nás s dotazy: Jak taková kontrola probíhá? Co společnosti hrozí? Jakou strategii zvolit? Jaké podklady máte kontrolním úřadům poskytnout? V jaké lhůtě? Co znamená povinnost poskytování součinnosti? Kdo se má za Vaši společnost kontroly účastnit? Na co mají inspektoři právo a na co naopak máte právo Vy? Jak chránit citlivé údaje a obchodní tajemství? Co bude výsledkem kontroly? Jak rozporovat výsledky kontroly?

Zaměříme se proto na vysvětlení toho, co se rozumí sektorovým šetřením. Jak sektorové šetření aktuálně probíhá, jak probíhalo v zahraničí (jaké jsou k dispozici výstupy) a jak šetření probíhalo v jiných oblastech průmyslu v ČR. Přiblížíme si možná rizika a dopady. A také probereme, jak postupovat v případě, že ÚOHS přijde provést kontrolu Vaší společnosti tzv. na místě (dawn raid).

Jak zmiňujeme v úvodu, kontrolní činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv je setrvale intenzivní, a to v oblasti regulace reklamy, kontroly cen (včetně bonusů) i distribuce, a tak považujeme za důležité vysvětlit vše kolem „takové“ kontroly od A až po Z a projdeme si dopodrobna průběh celé kontroly, Vaše práva a povinnosti, jaké doklady předkládat, jak se připravit, na co a mnoho dalšího.

A aby byl náš výklad kompletní, nemůžeme pominout ani specifika a odlišnosti provádění kontroly Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která je v kontrolní činnosti rok od roku aktivnější.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni v tomto směru „vyškolit“ Váš tým v rámci interního semináře a pomoci Vám nastavit přesné procesní postupy tak, aby průběh případné kontroly byl maximálně „hladký“.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „nasát“ tak atmosféru) na našem YouTube kanálu.

Místo konání

Osobně (účast na semináři) v restauraci Altány Kampa

nebo

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející

Mgr. Libor Štajer

JUDr. Lenka Vlková

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

Mgr. Lucie Macáková

JUDr. Kateřina Davidová

Cena

Seminář s osobní účastí v restauraci Altány Kampa celkem 5.200,- Kč bez DPH/účastník

(zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení, parkovné, kapacita 20 osob)

nebo

webinář celkem 4.900,- Kč bez DPH/účastník

Program

A. Sektorové šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže:

 • předmět a téma sektorového šetření, doba trvání a jeho možné výsledky a důsledky;

 • předchozí sektorová šetření v ČR a výstupy;

 • zahraniční zkušenosti a výstupy;

 • průběh kontroly na místě (dawn raid) a tipy a rady na její hladké zvládnutí.

B. Kontrola společnosti (zejména kontrola SÚKLu):

 • druhy kontrol a jejich odlišnosti;

 • seznámení se standardním průběhem kontroly a pravidly, která ji ovládají (prakticky na příkladech a s ukázkou dokumentů);

 • práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných;

 • skončení kontroly a možnosti obrany proti kontrolním zjištěním;

 • praktické tipy a rady na závěr.

C. Zvláštní typy kontrol:

 • cenová kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv a kontrola bonusových schémat a modelů v souvislostech;

 • kontrola reklamy prováděná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a šetření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání;

 • kontrola prováděná Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí;

 • praktické tipy a rady na závěr.

Info

Přihlášky s upřesněním formy účasti prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu webináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednicvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.