Termín konání:
Věříme, že jste si užili klidné léto a načerpali jste dostatek sil nejenom pro Vaši práci, ale třeba i na naše pracovní snídaně (webináře) a semináře, které pro Vás na následující týdny (měsíce) připravujeme, abyste byli vždy „in“. Během léta jsme připravili (předběžně, vše přizpůsobíme i legislativnímu vývoji) sedm setkání nad různými tématy, z nichž prvním reagujeme na aktuální dění v oblasti distribučních modelů a bonusů. Mnoho z Vás se na nás obracelo jak s dotazy týkajícími se dopadu rozsudku Městského soudu v Praze do oblasti distribuce léků, tak s dotazy na možnost „přejednání“ bonusových smluv, a to třeba v souvislosti se změnou ceny produktu či dopady pandemie. Obě tato témata budou předmětem pracovní snídaně, na kterou Vás společně s daňovou kanceláří ECOVIS FACTA zveme ve středu 16. září 2020 na tradičním místě (restaurace Altány Kampa) v tradičním čase (od 09.00 hod do 11.30 hod). Snídaně se lze účastnit osobně, ale v případě, že Vám to z jakékoliv důvodu (třeba vzhledem k aktuální epidemiologické situaci či Vašim interním pravidlům apod.) nebude vyhovovat, tak se můžete zúčastnit i formou webináře. Ze snídaně bude, jak jsme si již na jaře prověřili, pro tento účel pořizován přímý streamovaný přenos s možností pokládání dotazů prostřednictvím chatovací aplikace či telefonicky).

Program


(i) Obchodní – distribuční modely a „revoluce“ v jejich nastavení? Je rozsudek Městského soudu (ohledně DPH) skutečně revoluční? Proč by revoluce mohla resp. měla nastat? Změní/má změnit nedávný rozsudek MS v Praze (ohledně DPH) Vaši dosavadní praxi a proč?

  • jak nastavit ideální obchodní model, po stránce daňové a právní?;
  • možná rizika vybraných obchodního modelů v kontextu rozsudku MS v Praze; 
  • rozbor rozsudku MS v Praze a jeho dopady do daňového i právního fungování Vaší společnosti a do cenové regulace; 
  • co a jak byste mohli, resp. měli změnit v očekávání možného vývoje po vydání rozsudku MS v Praze?

(ii) Přístup správce daně ke kontrolní činnosti před, během a po pandemii – zajímavé  postřehy a dopady pro Vaši činnost

(iii) Potřebujete měnit již uzavřené bonusové smlouvy? Jaké jsou možné a tolerované úpravy bonusových smluv v průběhu referenčního období:

  • lze změnit smlouvu/bonusové pásmo v průběhu referenčního období, když se nedosáhne na požadovaný obrat? A to nejen kvůli covid-19;
  • daňové dopady provedené změny včetně vazby na registr smluv;
  • rizika změny smlouvy v průběhu referenčního období a doporučení co a jak, aby se neudělala zbytečná chyba…

Informace


 Termín konání:

16. září 2020
09:00 – 11:30

Místo konání:

Restaurace Altány Kampa nebo online přenos

Přednášející:

Libor Štajer a Kateřina Davidová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Simona Fialová a Kateřina Frýbová
ECOVIS FACTA s.r.o.

Cena:

4.900,- Kč bez DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek a je přizpůsobena veškerým nákladům na akci)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz s upřesněním, zda se budete účastnit osobně či online v rámci webináře.

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především na Vaše dotazy!


S úctou

Libor Štajer a Kateřina Davidová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
a
Simona Fialová a Kateřina Frýbová
ECOVIS FACTA s.r.o.