Termín konání:

Vážení klienti,

na farmaceutickém trhu je v březnu skutečně živo!

Jen zvažte následující:

 • na začátku března vydal ÚOHS závěrečnou zprávu ze sektorového šetření, ve které jsou obsaženy jak zásadní informace o trhu z pohledu dozorového úřadu, tak významná doporučení.
 • následně Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko k možnosti navýšení maximální ceny výrobce ve veřejném zájmu, a to zejména za účelem prevence nedostupnosti, resp. výpadků určitých léčivých přípravků z důvodu jejich příliš nízké maximální ceny. Ministerstvo posoudilo možné důvody pro navýšení a vydalo stanovisko jako určitou metodiku k zajištění transparentního a jednotného postupu zdravotních pojišťoven.
 • hned druhý den poté proběhlo v Poslanecké sněmovně druhé čtení novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která do konce března velmi pravděpodobně projde i třetím čtením. Tato novela především řeší odstranění nedostatků transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí v Odůvodněném stanovisku, zpřesňuje některá ustanovení zákona, čímž také provádí změny, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů.
 • po projednání novely následovalo vydání Metodického pokynu k nákupu léčivých přípravků u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou veřejnými zadavateli. Obsahem tohoto metodického pokynu jsou podrobné informace a doporučení pro veřejné zadavatele, jak postupovat především v přípravné fázi zadávacího řízení, jaký zvolit druh zadávacího řízení a proč s přihlédnutím k aktuálním problematickým aspektům trhu s léčivy. Formou doporučení jsou nabízeny možnosti řešení či zmírnění těchto problémů (včetně např. již dlouho diskutovaného systému nákupu SFTL).

A nelze opominout skutečnost, že od 24. února 2023 je v připomínkovém řízení novela zákona o léčivech, která by měla zavést tzv. safety stocks léčivých přípravků.

To vše detailně probereme na semináři, stejně tak jako Vás seznámíme s aktuálními praktickými otázkami a situacemi, které Vás v souvislosti s výše uvedeným mohou potkat a na které je dobré být předem připraven.

Místo konání

osobně (účast na pracovní snídani) v prostorách Truhlárny – Event room

nebo

online přenos z prostor Truhlárny – Event room

Přednášející

Mgr. Libor Štajer, advokát

JUDr. Lenka Vlková, advokátka

JUDr. Kateřina Davidová, advokátka

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D. advokát

Cena

pracovní snídaně s osobní účastí v prostorách Truhlárny – Event room celkem 5.400,- Kč bez DPH za jednoho účastníka (zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení a v případě zájmu i parkovné)

nebo

webinář celkem 5.100,- Kč bez DPH za jednoho účastníka

Program

Závěrečná zpráva ÚOHS ze sektorového šetření

 • obsah a důležité závěry ÚOHS;
 • doporučení ÚOHS: dopady a nutné legislativní změny pro jejich realizaci

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

 • aktuální stav legislativního procesu novely;
 • obsah novely a její souvislosti s Metodikami k nákupu léčiv;
 • praktické dopady na oblast nákupů léčiv;

Metodický pokyn k nákupu léčivých přípravků u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou veřejnými zadavateli

 • základní členění a obsahový přehled;
 • závaznost metodiky a její praktické použití,
 • doporučující závěry plynoucí z metodiky;
 • předpokládaný dopad metodiky na současnou praxi zadávání veřejných zakázek.

Stanovisko k možnosti navýšení maximální ceny výrobce ve veřejném zájmu

 • zákonná úprava zvýšení maximální ceny (nebo i úhrady) ve veřejném zájmu a její vysvětlení;
 • jaké podmínky je nutné pro navýšení splnit a jak stanovisko vykládat?
 • jaké bude mít stanovisko dopad do praxe? Usnadní podávání žádostí či je spíše restriktivní?
 • doporučení k podávání žádostí o zvýšení maximální ceny, zejména k jejich vhodnému odůvodnění, vůči zdravotním pojišťovnám a v rámci správního řízení před SÚKLem.

Novela zákona o léčivech a safety stocks

 • aktuální stav legislativních příprav;
 • navrhovaný mechanismvus a povinnosti MAHa, distributorů a lékáren;
 • dopady na distribuční řetězec a dostupnost;
 • účinnost.

Info

Přihlášky zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz  

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v prostorách Truhlárny – Event room) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

Seminář s osobní účastí se bude konat v příjemném prostředí a krásně opravených prostorách Truhlárny – Event room (adresa Šaldova 5, Praha 8 — Karlín). Parkování je možné přímo v Šaldově ulici v hotelu Penta. Stačí vjet dolů do garáží a při odjezdu zaplatit na recepci (celkem cca 200,- Kč, neb cena za hodinu je 55,- Kč). Vždycky mají pár míst v garáži a hosté Truhlárny – Event room tohoto občas využívají (máme potvrzeno).  Součástí semináře je i drobné občerstvení. Doporučujeme přijít s menším předstihem tak, abyste se stihli pohodlně usadit a připravit.

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. V průběhu webináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednictvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží „live stream“ interaktivního webináře.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme na vyžádání poskytnout záznam z webináře. Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi pro Vás uspořádáme interní seminář či webinář přímo dle Vašich představ a konkrétních přání.

Sestřih z již realizovaných webinářů můžete shlédnout na našem YouTube kanálu.