Termín konání:
Výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník již tradiční velké odborné konference věnované problematice GDPR, jejímž partnerem a spolupořadatelem je naše advokátní kancelář.

Konference se koná již 6. října 2021 v Grandium Hotel Prague (Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město)

Letošní ročník konference je zaměřen mimo jiné na problematiku předávání údajů mimo EU, novou úpravu cookies, problematiku umělé inteligence a také v neposlední řadě na farmaceutický výzkum.

Problematice odpovědnosti za zpracování osobních údajů se zaměřením na oblast klinických hodnocení léčiv se bude v hlavní části konference věnovat náš kolega Martin Cach.

Odpolední část konference pak bude rozdělena do paralelních workshopů.

Partnerem a organizátorem odpoledního workshopu, který bude věnován zpracování osobních údajů v rámci farmaceutického výzkumu, je naše advokátní kancelář.

Moderátorem tohoto workshopu bude partner naší advokátní kanceláře Petr Kůta

V rámci workshopu vystoupí se svými příspěvky: 

Antonín Valuš (KMVS), Martin Cach (KMVS), Zuzana Ondrůjová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně), Soňa Matochová (Úřad pro ochranu osobních údajů), Beáta Čečetková (AIFP), Daniel Schwarz a Barbora Navrátilová (oba Institut biostatistiky a analýz)

Kompletní program celé konference naleznete zde.

Registrační online formulář na konferenci je dostupný ZDE

Těšíme se na viděnou na konferenci!