Termín konání:

Dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na praktický seminář (osobní účast) či webinář (online účast), jehož ústředním tématem bude komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna 2022 nabyla účinnosti. Novele jsme v loňském roce věnovali dva webináře, avšak tentokrát novelu rozebereme praktickým pohledem konkrétních řízení a získaných zkušeností ze správních řízení zahajovaných po novém roce.     

Zákonodárci si od přijetí novely slibovali zejména usnadnění vstupu inovací do systému, odbřemenění pojišťoven od žádostí dle § 16 a vyjasnění procesních pravidel pro žádosti dle § 16 a mj. odbřemenění od hloubkových revizí, které již dle předkladatele splnily svůj účel. Zda novela splňuje v prvních měsících své účinnosti své cíle a zda nepřináší spíše některá překvapení, která často s přijímáním a nabytím účinnosti nové legislativy mohou přijít, rozebereme podrobně na našem webináři, to vše pohledem právním i odborným.

Mezi klíčové oblasti této novely patří: sjednocení a úprava postupu pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce podle § 16, zavedení zcela nového typu správního řízení pro získání standardní úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění (tzv. Orphan drugs), úpravy postupu stanovení úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků (tedy změny cílící na usnadnění vstupu tzv. VILPů a Orphanů do systému úhrad) či postavení pacientských organizací. Rozsah novely je však daleko širší a rozhodně jej nelze omezovat jen na výše uvedené problematiky.

Pozornost bude tradičně věnována i novinkám z rozhodovací Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a správních soudů.           

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se podle své preference zúčastnit osobně (až 25 osob) nebo online (webinář). Pokud se nebudete moci zúčastnit ani osobně ani online, rádi Vám dodatečně zpřístupníme záznam z webináře.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „nasát“ tak atmosféru) na našem YouTube kanálu.

 

Místo konání

Osobně (účast na semináři) v restauraci Altány Kampa

nebo

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející

Libor Štajer, partner KMVS

Lenka Vlková, advokátka KMVS

Tomáš Doležal, Value Outcomes

Martin Ševec, Value Outcomes

Monika Šebestiánová, Value Outcomes

Cena

Seminář s osobní účastí v restauraci Altány Kampa celkem 5.500,- Kč bez DPH/účastník

(zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení, parkovné, kapacita 20 osob)

nebo

webinář celkem 5.200,- Kč bez DPH/účastník

Program

 1. Úvod - přehled aktuálně projednávané legislativy v oblasti zdravotnictví:

 

 1. shrnutí základních předpisů z roku 2021 (rekapitulace) a novel, jejichž projednání nás čeká v roce 2022;
   
 2. nařízení k HTA léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;

 

 1. Podrobný – právní i odborný – rozbor novely „48“ z praktického pohledu prvních zkušeností:    

 

 1. co se od ledna v řízeních událo? První zkušenosti, možnosti a viditelné změny;
   
 2. tzv. třetí Orphan cesta – první zkušenosti, příkaz ministra k poradnímu orgánu, nové smluvní vzory pojišťoven, nejasnosti ve výkladu některých otázek nové cesty a příležitosti, které tato cesta dává aneb jaký bude praktický rozdíl mezi žádostí podanou držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou? Budou pojišťovny podávat žádosti? Vyplatí se jim to? Vyplatí se držiteli s žádostí čekat nebo se to může naopak nevyplatit?
   
 3. Smlouvy a jejich předkládání do správních řízení – nové vzory zdravotních pojišťoven (zejména Smlouva o dohodnuté ceně SZP a problematická ujednání v ní), problematika předkládání smluv do správních řízení v jejich průběhu či až po ukončení (znění zákona, jeho legislativní vývoj, postoj SÚKLu, zdravotních pojišťoven a zkušenosti z rozhodovací praxe);

 

 1. Aktuální rozhodovací praxe soudů, SUKLu a MZ k cenám a úhradám LP:

 

 1. § 16: Soudní rozhodnutí k otázce přednosti on-label nehrazené terapie před off-label (kauza BESREMI a rozsudek MS v Praze 11 Ad 2/2021- 129): posouvá se § 16 opět blíž pacientům a jaké základní praktické postupy se změnily po novele od ledna 2022?
   
 2. výběr a přehled z rozhodovací praxe SÚKL a MZ.

Info

Přihlášky s upřesněním formy účasti prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednicvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás připravíme Váš vlastní interní webinář.

Sestřih z již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „nasát“ tak atmosféru) na našem YouTube kanálu.