Termín konání:

S ohledem na zpětnou vazbu a dotazy, které od Vás dostáváme, jsme se rozhodli pro Vás připravit praktický seminář (osobní účast) či webinář (online účast), který bude věnován dvěma tématům, jež se nám v praxi velice často prolínají, a to doplňkům stravy a hraničním výrobkům (zejména se zaměřením na aktuální trendy a novinky).

Co Vás čeká? Jen důležité, aktuální a užitečné informace!

Doplňky stravy:

Váháte, zda využít nový elektronický systém oznamování potravin, nebo doplňky stravy notifikovat „postaru“? Přiblížíme si, jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů notifikace. Zaměříme se také na průběh kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce a dáme Vám praktické tipy a doporučení, jak si v průběhu kontroly efektivně počínat. Součástí našeho výkladu bude také představení základních pravidel pro označování a propagaci doplňků stravy s příklady z aktuální rozhodovací činnosti. Stranou nezůstanou ani naše tipy a praktické zkušenosti se smluvním nastavením výroby doplňků stravy.  

Hraniční přípravky:

Problematika doplňků stravy se (bohužel!) čím dál častěji nechtěně pojí s otázkou klasifikace výrobků (Kdy se jedná o doplněk stravy a kdy již jde o léčivý přípravek? Popř. proč mi SÚKL výrobek překlasifikoval a co s tím můžu udělat?). Z tohoto důvodu bude součástí našeho výkladu také představení specifik tzv. hraničních výrobků a souvisejících řízení, neboť prvotní zařazení výrobku do odpovídající kategorie je často klíčové. Řekneme si ale rovněž co dělat, když už je hraniční řízení zahájeno, jaké to pro Vás jako výrobce, distributora či prodejce má následky a jak se efektivně bránit ve správním řízení.

Melatonin, CBD atd.:

Neopomeneme zmínit ani legislativní a praktické novinky z rozhodovací praxe v této oblasti, které se nám v průběhu minulého roku nashromáždily, ať již jde o používání melatoninu, CBD či změny v klasifikaci zdravotnických prostředků a vedení příslušných správních řízení.

Seminář plánujeme jako tzv. smíšený, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (pro 20 osob) nebo online (webinář). Pokud se nebudete moci zúčastnit ani osobně ani online, rádi Vám dodatečně zpřístupníme záznam z webináře.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „nasát“ tak atmosféru) na našem YouTube kanálu.

Místo konání

Osobně (účast na semináři) v restauraci Altány Kampa

nebo

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející

Mgr. Libor Štajer

Mgr. Lucie Macáková

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

Cena

Seminář s osobní účastí v restauraci Altány Kampa celkem 5.200,- Kč bez DPH/účastník

(zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení, parkovné, kapacita 20 osob)

nebo

webinář celkem 4.900,- Kč bez DPH/účastník

Program

  • Doplňky stravy a jejich uvádění na trh (složení a oznamování doplňků stravy; často řešená porušení potravinového práva na úseku doplňků stravy; smluvní nastavení vztahů při výrobě doplňků stravy)
  • Hraniční přípravky, hraniční řízení a aktuální trendy a novinky (jak se liší jednotlivé kategorie; jak správně klasifikovat svůj výrobek před uvedením na trh; co dělat, když je zahájeno hraniční řízení a jak se efektivně bránit)
  • Označování, propagace a prodej doplňků stravy po internetu v kontextu rozhodovací praxe dozorových orgánů
  • Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce a její průběh v praxi

Info

Přihlášky s upřesněním formy účasti prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednictvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivního webináře.

Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi Vám zpřístupníme záznam webináře nebo pro Vás připravíme Váš vlastní interní webinář.