Termín konání:

Dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na předprázdninový webinář či pracovní snídani (podle Vaší preference), jehož ústředním tématem bude opět komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna 2022 nabyla účinnosti a další praktické zkušenosti, které jsme v oblasti cen a úhrad nasbírali.

Tentokrát nám připravil témata k diskusi také Ústavní soud, který po více než 3 letech vynesl svůj verdikt nad „48“ a rozhodl o návrhu senátorů na zrušení některých částí tohoto zákona. Ústavní soud návrh zamítl, a tedy nás významné změny nečekají. Zda nález nebude mít z našeho pohledu přeci jen nějaké dopady do praxe si rozebereme na semináři.

Ústav i ministerstvo zdravotnictví i po novele pokračují ve své rozhodovací praxi s tím, že nejvíce se začínají vyjasňovat otázky ohledně nové tzv. třetí orphan cesty dle § 39da určené pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění. Ani v dalších řízeních však není rozhodovací praxe nezajímavá. Jako otázku, která se stále vyvíjí, považujeme posuzování nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu. Ministerstvo v nedávné době vydalo dvě jasná rozhodnutí, dle nichž nemá Ústav aplikovat hranici ochoty platit ve výši 1,2 milionu Kč/QALY. Zda jsou tato rozhodnutí tak jasná, jak se na první pohled zdají a co mohou znamenat do další rozhodovací praxi, jak se vyvíjí otázka posuzování dopadu do rozpočtu a vyjádření zdravotních pojišťoven k této otázce, to vše si rozebereme na našem webináři/semináři.

Pozornost bude tradičně věnována i novinkám z rozhodovací Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a správních soudů.

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v restauraci Altány Kampa) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a máte o webinář zájem, dejte nám vědět, rádi Vám za standardní účastnický poplatek poskytneme záznam z webináře.

 

Místo konání

Osobně (účast na semináři) v restauraci Altány Kampa

nebo

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející

Libor Štajer, partner KMVS

Lenka Vlková, advokátka KMVS

Tomáš Doležal, Value Outcomes

Martin Ševec, Value Outcomes

Monika Šebestiánová, Value Outcomes

Cena

Seminář s osobní účastí v restauraci Altány Kampa celkem 5.500,- Kč bez DPH za jednoho účastníka (zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení a v případě zájmu i parkovné)

nebo

webinář celkem 5.200,- Kč bez DPH za jednoho účastníka

Program

 1. Úvod - přehled aktuálně projednávané legislativy v oblasti zdravotnictví:

 

 1. update k projednávaným právním předpisům před prázdninami – co se stihlo projednat v první půli roku, a co nás čeká po prázdninách;
   
 2. dlouho očekávaný nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/18 ze dne 26. dubna 2022 aneb „48“ zachována - vyplývají z nálezu nějaké konkrétní změny pro praxi?

 

 1. Podrobný – právní i odborný – rozbor novely „48“ z praktického pohledu prvních zkušeností: 

 

 1. tzv. třetí Orphan cesta – další zkušenosti ze správních řízení:
  Kauza KYPROLIS a definice indikace ze strany ministerstva (rozhodnutí L18/2022 ze dne 4. května 2022) – odborný i právní pohled (Bude orphan cesta zúžena? Jaký dává rozhodnutí ministerstva prostor pro další rozhodovací praxi?);
   
 2. problematika předkládání smluv a posuzování dopadu do rozpočtu ze strany SUKLu aneb nesouhlasné stanovisko jen jednoho z plátců: už máme výsledky podaných odvolání? Jak je to s negativním posouzením dopadu do rozpočtu, stačí vyjádření jen Svazu či VZP, nebo musí být doručeno od obou? Jak má takové vyjádření vypadat? A kdy má být SUKLu doručeno?
   
 3. Hloubkové a zkrácené revize úhrad – aneb hloubkové revize neumřely a zkrácené „frčí“ dál, jak řízení probíhají a co si z nich lze odnést?;
   
 4. další typy řízení - ex-offo řízení o zrušení úhrad nedostupných LP a související konsekvence (dojde k revizím maximálních cen?), postupy v řízeních o maximálních cenách (změna zemí referenčního koše a nový postup při nedostatku cenových referencí – nejbližší terapeuticky porovnatelný LP), zohledňování dostupnosti při stanovení MCV/úhrady – tipy a triky na obranu ve správních řízeních (včetně aktuálních důkazů k přepočtům marží) a VILPy - nový postup při stanovení 2. dočasné úhrady VILPu (změna MCV);

 

 1. Aktuální rozhodovací praxe soudů, SUKLu a MZ k cenám a úhradám LP:

 

 1. rozhodnutí MZ L49/2019 ze 13.4.2022 - IKERVIS (pokračování kauzy MEPACT): MZ se znovu vyjadřuje, že hranice ochoty platit není zafixována na 1,2 mil. Kč/QALY – co rozhodnutí znamená pro budoucí rozhodovací praxi, co znamená, že SUKL nebude v dalším řízení aplikovat hranici 1,2 milionu Kč/QALY?
   
 2. další zajímavá rozhodnutí aneb co nám rozhodovací praxe ještě přinese.

Info

Přihlášky zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz 

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v restauraci Altány Kampa) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

Seminář s osobní účastí se bude konat v příjemném prostředí restaurace Altány Kampa nacházejících se několik málo kroků od naší advokátní kanceláře (adresa Nosticova 465/2a, 118 00 Malá Strana). V případě zájmu je možnost zajištění bezplatného parkování v areálu přímo vedle restaurace. Součástí semináře je i drobné občerstvení. Doporučujeme přijít s menším předstihem tak, abyste se stihli pohodlně usadit a připravit.

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. V průběhu webináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednictvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží „live stream“ interaktivního webináře.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme na vyžádání poskytnout záznam z webináře.Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi pro Vás uspořádáme interní seminář či webinář přímo dle Vašich představ a konkrétních přání.

Sestřih z již realizovaných webinářů můžete shlédnout na našem YouTube kanálu.